Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Hyttebygging for 60 år siden

SIGRID HAUGEN
 
 

Hyttelivet i Hedalsfjella har lange tradisjoner. På 1940-tallet fikk Arne og Judith Størseth fra Oslo kjøpt tomt av Halstein Storruste ved Strøesdammen.


Eventyret under bygging

Hytta ble lafta av tømmer som var hogd i skogen i nærheten og alt arbeidet foregikk med håndkraft. Hytta fikk navnet Eventyret, og har i 60 år vært familiens fristed. Sønnen Viggo og kona Wenche har nå i mange år brukt stedet flittig, og deres barn og barnebarn er blitt like glad i det enkle hyttelivet som forfedrene har vært. Ikke mange helger og ferier står den hytta tom!

I Viggos barndom var det ikke bare å sette seg i bilen og kjøre 2 timer fra Oslo til Hedalen. Bussen brukte nok atskillig lenger tid på smale og svingete grusveier, både gjennom Ådalen og Hedalen. I Åsli skaffet Guttorm Grøv skyss videre til Reset, derfra var det å ta beina fatt til Sandvika, for så å ro siste stykket. Vinterstid, med ski på beina, var beste leia om Helseren.


Stokk på stokk kommer på plass.
I forgrunnen ser vi Halstein Storruste


Hytta er ferdig!

 
En fornøyd familie ca. 1950.
Smågutten Viggo foran. Viktor Aas nummer to fra venstre.

Viktor Aas var en venn av familien. Han ble også godt kjent med mange hedøler i løpet av sitt virke som predikant og musiker i bygda i 1950-åra.