Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Medarbeidere ønsket

ARILD HAGLUND
 
  Vassfarsøm AS er ei bedrift som ble startet som et "dugnadsprosjekt" av bygdefolk og Sør-Aurdal kommune i 1986. Bedriften hadde tilhold i de tidligere butikklokalene på Reistad nord i bygda fram til våren 2005.

Deretter flyttet bedriften inn i leide lokaler hos Multi Bil lengst sør i bygda. Et av poengene med flyttingen var å dra nytte av industriparkmiljøet rundt MultiBil og Hedda Hytter.

I de senere år er det stort sett bare Gerd Sukke som har vært sysselsatt i Vassfarsøm. Hun har vært med helt siden starten og er desidert den som kjenner bedriften best. Aktiviteten har i senere år stort sett vært leiesøm.

Styret for Vassfarsøm AS består etter årets generalforsamling av Gerd Sukke og Marit Aaslie Brenden foruten Arild Haglund som er styrets leder. Regnskap og økonomi holdes orden på av Bakkes Regnskap.

Vi i styret er enige om at Vassfarsøm trenger tilgang på nye medarbeidere for sin videre eksistens og utvikling.
Det er sikkert flere personer i bygda som har interesse for og kunnskaper om søm. Slike personer ønsker vi å komme i kontakt med. Lokalitetene hos MultiBil er godt egnet til varierte sømoppgaver, og Vassfarsøm har en del godt egnet produksjonsutstyr.
Vi vil oppfordre alle, særlig unge med bakgrunn fra form og farge i videregående skole til å kontakte oss.

Oppsøk gjerne Gerd i systua for en uforpliktende omvisning og samtale om Vassfarsøm og mulighetene som er her.
Nye medarbeidere vil kunne stå nokså fritt til å virkeliggjøre sine kreative drømmer. Navnet "Vassfarsøm" tror vi vekker positive assosiasjoner.

Kontakt Vassfarsøm v. Gerd Sukke
Tlf 6134 9175 mobil 9189 94552