Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Å leve i og gjennom sorg

KJERSTI MARIE IMERSLUND
 
  Poliklinikken på Fekjær Psykiatriske Senter inviterer til åpent hus tirsdag 19. september 2006 mellom kl. 14 og 18 med miniseminar "Å leve i og gjennom sorg" med psykolog Gunhild Haug Blakstvedt, henholdsvis kl. 15. og kl 17.  I tillegg starter vi sorggruppe for pårørende som har mistet en viktig person i livet sitt.

Sorg -inneholder minner, tanker og spørsmål:

  • Hva var viktig i livet mitt før?
  • Var det noe jeg kunne gjort annerledes?
  • Hva er det jeg savner av det jeg hadde før?
  • Hvilken verdi har jeg som menneske, i dag?
  • Hvilke forventninger har jeg til fremtiden?
  • Hvordan ønsker jeg å gå videre?

Sorg er en naturlig reaksjon etter å ha mistet en viktig person i livet vårt. Vi reagerer forskjellig på den smerten sorgen rommer. Det avhenger av vår personlighet og vår livshistorie.

Sorg - inneholder følelser som kroppen må romme:Hvilke følelser fyller kroppen min i dag? Hvordan har jeg det - egentlig?

Endringer i vår livssituasjon kan gi mange følelsesmessige og kroppslige reaksjoner som engstelse, tilbaketrukkethet, tretthet, sinne, høyt aktivitetsnivå, konsentrasjons- problemer og opplevelse av å være ensom og forlatt.

Kroppslige spenninger kan gjøre sorgprosessen tyngre enn nødvendig. Derfor vil vi fokusere på en større kroppsbevissthet i tillegg til å bearbeide det følelses- messige.

Poliklinikken ved Fekjær Psykiatriske Senter  tilbyr hjelp til pårørende som har mistet en nær person, uansett når i livet dette måtte ha skjedd. Det er aldri ”for lenge siden” til å ta tak i sorgen.

Gruppen er tenkt å være et fristed hvor du er velkommen med ditt sinne, din fortvilelse, ditt savn og dine tårer. Det er også tenkt som et møtested hvor det er rom for å dele mestringsstrategier og minnes den som er død.

Deltakerne er der for å hjelpe og støtte hverandre, bruke seg selv og sin livserfaring til å bearbeide egen og andres sorg.  Gruppestørrelse: Inntil 6 personer.

Gruppeledere:
Psyk.sykepleier Sissel Engen og sosionom/terapeut Kjersti Marie Imerslund.
Vår oppgave blir å legge forholdene praktisk til rette for deltakerne, stå i prosessen med dere, se til at alle blir tatt vare på og hjelpe den enkelte til å få tak i og gi uttrykk for sine reaksjoner, og å rette oppmerksomheten mot en større kroppsbevissthet.


Vi møtes annen hver uke med oppstart i Lohne, Hedalen tirsdag 26. september 2006 kl. 18.00 til sammen 12 ganger.

Du må ha henvisning fra lege for å bli deltaker, da dette er en spesialisthelsetjeneste. Vi kan også tilby individuelle samtaler. Du er velkommen til å ta kontakt for nærmere informasjon. Tlf.: 61 34 88 40
tirsdag, torsdag og fredag mellom kl. 08.00 – kl. 16.00.

Alle i gruppen har taushetsplikt. Dette gjelder også hvem som er deltakere i gruppen.