Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Viktig helg i Hedalen løypelag

Line Wermundsen Mork
 
 

Denne helgen kom Hedalen løypelag et langt stykke videre i forberedelsen av vintersesongen. Dugnader i løypene og årsmøte på skolen er avviklet.

 

Lørdag var det stor dugnadsaktivitet, selv om styret nok hadde håpet på større oppslutning. Noe av det som ble gjort:

           

 • Traseen fra Godvatn til Hellseren ble ryddet. Denne er lagt om noe, som følge av behovet for å unngå bekker og vann. Åtte mann og to motorsager var i full aktivitet her.

 • Det ble ryddet langs traseene på Teinevassåsen.

 • Det ble ryddet langs den nye traseen fra Svarttjern over Helsenningsberget, oppover øst for Søbekkseterveien til Helsenningslia og videre fram til Søbekkseter på nedsiden av veien.   I alt tre dugnadslag var i gang på ulike steder av denne traseen.

 • I Fledda og ved Gudbjørghøgda ble grunnlaget for dugnader senere i høst lagt, traseene ble gått opp og til dels lagt om.

 

Søndag var det også en del dugnadsaktivitet, og ikke minst var det årsmøte på ettermiddagen.  Oppmøtet på skolen var godt denne flotte søndagsettermiddagen, over 30 frammøtte med god fordeling av næringsinteresser, bygde- og hyttefolk.

 

Det sittende styret har fungert et halvt år, og la fram resultatet av sitt arbeide så langt:
 

 • Løypemaskin er bestilt og blir levert i november

 • Garasjen på Søbekkseter tar form, takket være mange bidragsytere og Nils som driftig byggeleder

 • Traseene er langt på vei ryddet, styret har delt området mellom seg og har ulike ansvarsområder. Det blir videre dugnadsarbeid utover høsten.

 • Andelstegningen er i rute, med 345 betalte andeler så langt.

 • Første avdrag på maskinen er betalt og styret har godt håp om å få inn flere nye andeler i vinter slik at laget etter at siste avdrag er betalt ved påsketider, er i økonomisk balanse. Jevnt tilsig av nye andelstegninger og god oppslutning om det årlige løypebidraget er avgjørende for økonomien i laget og omfanget av løyper framover.

Oppfordringen fra løypestyret til alle skientusiaster denne høsten er som følger:
 

 • Bli med på rydde-dugnader i ditt hytteområde dersom du har anledning

 • Kjøp andel i løypelaget dersom du ikke allerede har gjort det

 • Husk det årlige løypebidraget, giroen som kommer i posten fra Sør Valdres Utvikling

 

Snøfallet har ikke løypelaget herredømme over, men får vi en normal vinter, ligger alt til rette for flotte løyper i Hedalsfjella til vinteren – det er bare å glede seg!