Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Sau i fjellet

GUNNAR HEIENE
 
  Det begynner å tømmes for sau i fjellet. Sankinga har stort sett gått greit for de fleste. Etter hvert begynner det å bli vanskelig å finne sau. Det er alltid vanskelig å finne de siste dyrene. Hedalen Sankelag vil derfor henstille publikum om å melde fra hvis de ser sau eller hører bjøller i skog og mark.

Det vil være en fordel hvis en kommer så nær sauen at en kan se farge på øremerke foran og bak, evt farge på klave. Kan en se id-nummer på sauen er dette fint. Navn og telefonnr til dyreeier står som regel på klaven og på innsiden av øremerket foran eller bak. Hvis en kommer over kadaver er det også fint hvis en finner øremerke med individnr og eiers navn slik at en kan få meldt fra. Det er viktig å melde fra så fort som mulig da sauen kan bevege seg over store avstander på relativt kort tid.

Det er observert en del bjørn i det siste. Sist helg gikk det en bamse langs stien nedover mot Helsern. Sporene etter denne kunne følges i over en kilometer. I går ble det funnet to søyer på jordet hos Martin Aaslie.

Disse var halvt oppspist. Her var det gaupe som hadde vært på ferde. Det er derfor viktig for oss som har sau på utmarksbeite å få samlet dyra så fort som mulig for å ha kontroll på de dyra som er igjen. Hvis ei søye blir borte i fjellet, er det ofte vanskelig å få tak i lamma hvis det ikke er andre sauer i området.

Observasjoner av sau kan meldes fra på mobiltelefon til følgende personer:
950 45 066 - Ole Arne Huset: Mana - Vassfaret - Brennsetra
994 18 827 - Jon Breen: Bogen - Vassfaret - Vidalen
971 95 006 - Trond Berg: Muggedalen
970 34 340 - Martin Aaslie: Teinevassåsen
908 65 268 - Gunnar Heiene: Fledda - Sørbekkseter - Helsenningen

Hvis en ikke får tak i en person, så forsøk en annen. Som sagt er det viktig å gi beskjed med en gang sau observeres. En time senere kan sauen ha gått et godt stykke videre, og en finner ikke sau i området hvor den ble observert.
Vi i Hedalen sankelag er takknemlige for all hjelp vi kan få nå som ettersankinga er i gang.


For Hedalen Sankelag
Gunnar Heiene