Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Festskrift til Rosemarie Køhn

ELDOR BRÅTHEN
 
 

Hedalen menighetsråd har mottatt et brev som forteller at biskop Rosemarie Køhn går av med pensjon 1.november 2006 , og. at Pax forlag, i samarbeid med Hamar bispedømme, utgir et festskrift. Festskriftet inneholder bidrag skrevet av en lang rekke kjente personer innenfor norsk kirke- og samfunnsliv.

 

Fristen for å komme med på ”tabula gratulatoria” og bestille festskriftet til redu

sert pris, går ut 10.september. Flere opplysninger og bestillingsskjema finner du på www.kirken.no/hamar