Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Husk løypedugnadene framover!

LINE WERMUNDSEN MORK
 
 

Hedalen Løypelag går inn i en hektisk tid med innspurt på garasjen og ryddedugnader i traseene.

 

Har du hammer, sag, øks – eller bare rett og slett et par hender og mulighet til å bidra litt? Her er ingen ansatte som rydder, og hver meter vi rydder, gir løype til vinteren.

 

Vi kommer til å rydde de fleste helgene framover, samt i høstferien, og det er stort sett en jobb å gjøre i alle hytteområdene,  slik at ingen behøver å reise langt.

 

Ta kontakt, så fordeler vi oppgavene!

 

Vi minner samtidig om årsmøtet i løpelaget på Hedalen skole, søndag 10. september kl 17.00.
 

Sted/oppgave Ansvarlig Telefon

Garasjen og

Søbekkseter/Helsenningen 
Line Wermundsen Mork 905 86 442
Godvatn og Svarttjern Helge Nordby 908 45 496
Teinvassåsen og Muggedalen Oddvar Jensen  901 73 114
Fledda Bjørn Vadholm 915 46 098