Sist oppdatert:
01.04.07

Mobil fotoboks i Kantom

 
ARNE HEIMESTØL


Det er to uker siden det kom på plass en mobil fotoboks i Kantom. Tiltaket er en del av et større forsøk, og det er kommunestyrerepresentant Magne Ruud som har tatt initiativ til å få fartsovervåkningen på plass.


Mobile fotobokser kan festes direkte på skilt.

-Som de fleste vet, har jeg vært sterkt opptatt av veien Nes-Nes. Samtidig har jeg registrert at ikke alle trafikanter har et religiøst forhold til fartsgrensene gjennom dalen. Midler til utbedring av veien synes vanskelig å finne. Nå har Statens vegvesen og Oppland fylke imidlertid sagt ja til et forsøksprosjekt som skal gå over to år. Bøtene som skrives ut etter fartsovertredelsene, vil i sin helhet gå til utbedring av riksveg 243.

Og ikke nok med det; for hver krone som blir tatt inn, bidrar fylket med tre ekstra. I så måte er det visse likhetstrekk mellom finansieringen av utbygging av de seks leilighetene på Hedalsheimen og det som nå vil skje på veien gjennom bygda.

De to siste ukene har kameraet, som har stått i svingen sør for Ingrirud,  gått seg varmt. Faktisk vil inntektene, sammen med tilskuddet fra fylket, kunne dekke oppretting av de to verste svingene ved Kantom. Arbeidene ventes å komme i gang like etter påske. Og vi kan fortelle at fotoboksen nå er flyttet til nytt sted i bygda. Hvor det er, kan Hedalen.no ikke røpe.

– Men tror du bygda støtter et slikt tiltak, spør vi. – Det er jeg overbevist om, sier Magne. – Og om så ikke er tilfelle, så skal jeg ikke ta gjenvalg til kommunestyret til høsten, og  slik sett er jeg ikke så sårbar som andre som vil sikre taburettene sine.

Men som sagt, jeg tror at der det er vilje, blir det vei. Det er dessuten ikke urimelig at de som viser manglende respekt for fartsgrenser, må betale litt mer til felleskassa. Og skulle det nå være slik at noen mener seg urettferdig behandlet, er det bare å ta kontakt med Sør-Aurdal lensmannskontor. Det er denne etaten som tømmer bildebrikken og foretar innkrevinger. - Det kan jo finnes formildende omstendigheter som gjør at bøtene kan reduseres eller frafalles. For øvrig håper jeg å få litt bonus av inntektene siden fotoboksen har stått på min eiendom, sier kommunestyrepolitiker Magne Ruud avslutningsvis.