Sist oppdatert: 08.04.2007 20:48

3,7 kloder

MAGNE RUUD
 

  Jeg har i kjedsomhet, på grunn av vind og manglende andre aktiviteter, tatt en test av mitt forbruk målt opp mot verdens bærekraft. Resultatet var nedslående! Skulle alle på jorda leve som meg, så trengs det 3,7 jordkloder for å oppebære (tåle) forbruket.
Jeg mener at jeg ikke er i kategorien ”sløser”. Til tider antydes av mine nærmeste at jeg er gjerrig. Allikevel forbruker jeg 3,7 ganger min tilmålte del av verdens økologiske bærekraft.
I prinsippet må jeg altså redusere mitt forbruk med 73, s y t t i t r e- % for å komme à jour.
Hva skal til for å være i balanse, tenkte jeg.
Jeg tok testen en gang til, og forutsatte at jeg bor i en by i Norge, i en 50m2 leilighet, med gangavstand til arbeidsplassen, eventuelt gjør jeg bruk av kollektivtransport. Jeg reiser aldri med fly. Jeg spiser grønnsaker i ukas 6 av sju dager, holder meg unna importert mat, og jeg selger bilen. Allikevel forbruker jeg i underkant av 3 ganger av min tilmålte del.
Økologisk sett skal det altså ikke bo folk i Norge. Uansett ikke på landsbygda, i enebolig, med bil og langt til arbeide.

Jeg skal ikke gå god for slike tester, men om det er et snev av sannhet i dem, så blir spørsmålet ganske snart: Finnes det håp?
Neppe! Ikke ut fra dagens system, hvor samfunnsutviklingen er basert på økonomisk vekst og økt kjøpekraft! Ikke så lenge man ved hvert lønnsoppgjør forlanger økt kjøpekraft.
Ikke så lenge man setter i produksjon gasskraftverk uten rensing, og som hver i sær forurenser like mye som 4000 biler. Ikke så lenge man tømmer havet for reproduserende mat.
Ikke så lenge verdens miljødiplomater, en etter en, blir flybåret til Sanderstølen med egne jetmaskiner. Ikke så lenge Stordalen med sine hoteller tror han kjøper grønn energi, og ikke forstår fysikkens lover om den korteste veg.
Det blir litt puslete å se miljøministeren bli intervjuet (ved utegrillen) bak Fagernes Hotell på langfredag, om den enkeltes bidrag til klimaforbedringer. At jeg reduserer antall dusjer til halvparten, betyr kanskje at jeg kan klare meg med å forbruke 3,65 ganger min tilmålte andel, i stedet for 3,7.
Kunne hun heller ha sagt noe om hva storting og regjeringen vil gjøre. Noe som betyr noe i den store sammenhengen. Endre industripolitikken hvor man bruker oljeformuen til forskning på fornybar energi, så som solenergi, havenergi, og utviklingen av hydrogen som drivstoff. Etablere bedre kollektivtransport i tettbebygde strøk. Etablering av hurtigtogforbindelse mellom større byer. Øke drivstoffprisen til det dobbelte. Etablere flyseteskatt med et par tusen kroner pr sete. Sette krav om vannbåren varme i ethvert nybygg. Krav til uthenting av jordvarme, eventuelt bruk av ikke fossilt brensel.
Vi liker det ikke, men kjernekraft vil komme, før eller senere. Forskning på ”sikre” atomkraftanlegg, og bruk av, eller deponering av avfallsprodukter vil bli nødvendig.

Hadde Bjørnøy sagt hva som må til, for det vet hun, kan man med rimelig stor sikkerhet si at hun og SV vil falle ut av politikken. Det er viktigere å være vag og bli gjenvalgt, selv om det går ad undas, enn å være tydelig på det konstruktive vi ikke liker å høre. (Det skal sies at det ikke er noen forskjell på Bjørnøy og hennes tidligere kolleger.)
Demokrati er demokratiets verste fiende.
I stedet ble vi senere i nyhetene informert om at oljerikdommen blir brukt til investering i klasebombeindustrien i Tyskland..
Du snakker om!
Hva om jeg etablerer meg et annet sted, tenker jeg, i varmere strøk, hvor jeg til nå ikke har funnet noen som vil bli med meg?
Jeg tar testen på nytt:
Jeg legger inn ønskeforutsetningen om at jeg bor på Algarvekysten i Portugal, slik jeg kjenner den fra tidligere besøk, med hensyn til boforhold, mat, og forbruk. Jeg vekselvis høster og kjøper av markens grøde, tilbereder sardiner over grillen, spiser nyplukkede appelsiner til dessert, og drikker vin til en euro pr liter. Jeg har bil, men bruker den moderat. Jeg dusjer i vann fra store sisterner som sola varmer opp. Jeg legger inn hjemreise 2 ganger pr år. (Heimlengselen kan bli stor).
Vet du hva? Da er jeg à jour!!! Jeg trenger bare 1,1 klode!!!! Da boa vida, og jeg er ingen miljøsinke lenger!
Jeg kan altså bo i Portugal, leve mer i pakt med mine egentlige ønsker, og enda til er min økologiske adferd bærekraftig! Hurra!
Er det noen som vil kjøpe praksisen min? Er det noen som vil slå følge?