Sist oppdatert: 14.04.2007 20:23

Hedalen løypelag - vinnerlaget

ARNE HEIMESTØL
 

I november gratulerte vi vinnerlaget, Hedalen Løypelag.  Vi finner grunn til fornyet gratulasjon etter første driftssesong. For det løypelaget har fått til, er imponerende, og det blir lagt merke til både i og utenfor Valdres. Det har vært en fryd å gå i løypene i Hedalsfjella i vinter.

Faktum er: Løypemaskina er betalt. Den siste innbetalingen ble sendt i mars. I tillegg vil vi nevne noe av det andre som har skjedd:

 

 • Løypelaget har kjørt opp mot 120 km med løyper ukentlig. 80 km av disse er preparert med den nye løypemaskinen. Resten er det brukt scooter og sporkall på. Dette er mer enn det mange andre tilsvarende lag får til.

 • Kjørerne har arbeidet mellom 300 og 400 timer. Kjøring, vedlikehold av maskiner og rydding av traseer er noe av det arbeidstiden har gått med til.

 • På Søbekkseter står det en stor garasje som er verdt fem ganger det pengebeløp som er investert.

 • I garasjen er det en scooter som også er løypelagets eiendom.

 • Med unntak av i Slafjell-runden kom det opp merkestikker i alle traseer.

 • I løpet av sesongen ble det satt opp et betydelig antall nye skilt.

 • Det er utarbeidet kart over løypetraseene.

 • Løypetelefon kom tidlig på plass.

 • Det ble foretatt rydding rundt Gudbjørghøgda og i Muggedalen slik at nye traseer kom på plass.

 • Løypemaskinen har kjørt 200 timer.

 • En god del dugnadsinnsats er ikke registrert.

 • Vinteren kom seint og våren tidlig.

 • Det var lite snø i fjellet.

 • Løypemaskina lager til vanlig 10 km med løyper per time. Det betyr at oppkjøring av denne maskinens nett, er et dagsverk.

 • Driftstilskuddet ble høyere enn budsjettert.

Så da er vel ikke noen grunn til bekymring? Nei, det tror ikke vi. Men løypelaget har fremdeles utfordringer. Vi nevner noen av dem.

 • Det trengs fremdeles betydelige midler til investeringer.

 • Før neste sesong må en gå over hele løypenettet og prøve å legge løypene der det er minst mulig stein.

 • Vi må regne med at det må bli samsvar mellom inntjening, avsetning til nye investeringer og tjenesten en yter.

I november skrev vi at det er mange som vil være med på vinnerlaget. Flere har det blitt i løpet av vinteren. Har du på en eller annen måte hatt glede eller nytte av dette tiltaket, bør du vise din deltakelse ved å betale både andel(er) og løypebidrag. Det fortjener løypelaget, og det fortjener du. Her finner du Hedalen Løypelag sin side.


Foto: Ole Jørgen Liodden