Sist oppdatert: 17.04.2007 18:07

Tanker fra en "ikke-hedløling"

KNUT SVEBAKK-JOHANSEN
 

  En Vestfolding som tenker på Hedalen tenker muligens på ei lita bygd eller dal ca. midt i landet i nærheten av fjell og skog. Vassfaret er også et sted som en lett let faller en i hug. Bjørn og vill natur hører liksom med i dette bildet. Menneskene som bor her har muligens nok med seg selv og sine daglige sysler og ser muligens ikke utover sine egn

Dette er hva vi andre muligens tenker om slike bygder som ikke er det vi andre kaller ”urbane strøk.”

 – Men er det slik ???

Når jeg oppsøkte Hedalen.no for å undersøke om muligheten for å kunne stille ut noen av mine malerier av natur og folk fra en slik fin liten dal, var jeg spent på responsen.
Og den kom med en gang og på en meget positiv måte. Her viste det seg at det også var mennesker i denne dalen som var villige til å ta i mot inntrykk utenifra. Ikke for det at jeg ikke trodde dette fantes, men dette bekreftet det jeg håpet på.

Det viser det seg, etter å ha fått lov til å bli kjent med noen av dales innbyggere, at dette med å ta i mot inntrykk på en posestiv måte er noe som store deler av dalens befolkning har som en god vane. Bygden var ikke så isolert og innadvendt som jeg hadde fryktet. Menneskene var åpne og velvillige til oss ”utenfra”. De var til og med meget hyggelige og ønsket oss velkommen inn i deres dal. For dalen tilhører lokalbefolkningen, men jeg opplever at de gjerne deler dette med andre. En bit av deres dal gir de bort til oss som kommer ”utenifra”. Og ikke bare det, de byr også på seg selv på en fin måte og er inkluderende.

Hedalens befolkning skal ha ros for dette, men jeg tror ikke det er slik over hele Norge, men jeg kan ta feil, og håper vel også jeg gjør det.

Det er mange eksempler på dette fine med Hedalens mennesker. Når et samfunn ønsker å utvikle seg videre, samtidig som de ønsker å ta vare på egne særegenheter og kvaliteter, kan det vises til Hedalen som et godt eksempel til etterfølgelse for mange bygder i landet vårt.
Det å kombinere ny teknologi og litt nysgjerrighet syntes å ha gitt frukter. Jeg vil berømme hvordan menneskene samler seg om deres felles nettportal ”Hedalen.no”. Jeg tror ikke det finnes noe tilsvarende i landet vårt. Dette er en av Hedalens viktige måter å samle seg på og også å vise et ansikt ut i den store verden. Bruken av ny teknologi er her nøkkelen til denne suksessen. Jeg er også kjent med andre prosjekter som ”Valdres Kontorpark” som kan benyttes av mange der også ny teknologi er en forutsetning for å kunne jobbe fra Hedalen mot hele verden via internett-løsninger. Her har dere vært fremsynte og med stor evne til innovasjon og nytenkning. Menneskene i bygda skal jo også ha et levebrød og ved å se utover og ta i bruk de muligheter som finnes kombinert med det trauste lokale særpreget er viktig. Det å være litt nysgjerrig og søkende syntes jeg har vist at bygda lever.

For en Vestfolding som kommer utenfra gir dette et inntrykk av at menneskene i Hedalen har klart å utnytte det beste av det naturen har å tilby gjennom å legge til rette for hyttebygging, turisme og inkluderende atferd for de som besøker dalen samt å ta i bruk ny teknologi til egen nytte..
Det ligger sikkert også utfordringer som ikke er løst, men det å være klar over sine muligheter og å søke etter løsninger, vil også i fremtiden gi resultater. Bygden vil lever videre!

Nå er det ofte slik at et samfunn er avhengig av at noe går foran og det har også mange i denne dalen gjort helt fra gammel tid, men også i dag. Støtt derfor opp om slike personer og grupper og bygg videre på disse tanker !

Gratuler derfor bygdas mennesker og lev videre i Hedalen. Dere alle er også hjertelige velkommet til ”Sommerutstillingen” på Bauthaugen i sommer.

Med hilsen
Knut Svebakk-Johansen