Sist oppdatert: 18.04.2007 21:36

Hedalen Markedsforum går inn i neste fase

KUNDAN ROCSTAD
 
 

Utvidet interimstyre v/ Tor Ingar Nordby, Oddvar Lund, Ole Jørgen Liodden og Kundan Rockstad.

 

I forbindelse med møtet på Ildjarntunet 27.mars ønsket Oddvar Lund velkommen til de 20 fremmøtte som kom for å være med på prosessen med en planlagt etablering av Hedalen Markedsforum.

 

 

Ole Jørgen Liodden og Kundan Rockstad hadde en gjennomgang av veien fra møtet 1.nov 06 og frem til nå og noe om hvilke tanker som ligger bak vedtektsforslaget.

 

Det var mest diskusjon, ønsker og meninger rundt formålsparagrafen, og vi fikk også avklart at HM ikke skal overta eller gjøre noen av oppgavene som naturlig tilhører Sør-Valdres Utvikling, Valdres Destinasjon eller Valdres Næringsforening.

 

De 20 fremmøtte fra bl.a. flere forskjellige bedrifter m.fl. gjennomførte en grundig gjennomgang av forslaget til vedtektene. Det kom gode spørsmål og flotte innspill, og etter flere kreative runder kom forsamlingen frem til et forslag som de fleste kunne enes om. 

 

Det var stemning og sterke signaler om at vi skulle jobbe videre fremover mot et årsmøte som samtidig blir et stiftelsesmøte senere i vår.

 

I prosessen videre var det enighet om at interimstyret utvides med to personer, Oddvar Lund og Tor Ingar Nordby, i tillegg til Ole Jørgen Liodden og Kundan Rockstad som allerede var i styret.

 

Det vil komme fortløpende info ettersom det udvidete interimstyret har sakene klare frem mot et årsmøte senere i vår.

 

Kom gjerne med innspill til personer i interimstyret for Hedalen Markedsforum.