Sist oppdatert: 19.04.2007 19:31

Hedølinger i arbeid

BJØRN LIE
 
 
Dette er bilder fra utenfor NRK i Oslo sommeren 1940. Kringkastingsbygningen er nettopp bygd, og det lages veg opp til bygget fra Suhms gate. Det interessante for oss er at det er fire hedølinger som er med på dette. Det er Erik og Gunnar Lia, Trygve og Ragnvald Lie (1916-1984). Bildene er tatt av Ragnvald, så han er ikke med på noen av bildene.
 

Erik Lia til venstre og Trygve Lie til høgre

Fra venstre Erik Lia (1898-1986), ukjent, Gunnar Lia (1903-1982), Trygve Lie (1918-)
Mens Trygve hadde denne jobben, traff han en dag en kar som han kjente fra sin tid som soldat/gast på mineleggeren Olav Tryggvason fram til den 9. april 1940. Denne karen kunne tilby Trygve en jobb i teknisk avdeling i kringkastingshuset. Trygve sa ja takk til dette, og han ble i NRK resten av sitt yrkesaktive liv.
 
Som vi ser av bildene, var det ikke akkurat pressluftbor og moderne maskiner som preger arbeidsplassen.
 


Erik og Gunnar Lia i arbeid


NRK Marienlyst