Sist oppdatert: 29.04.2007 07:47

Mystic Mountain kommenterer PFU-dommen

ARNE HEIMESTØL
 
  Kundan Rockstad har på vegne av Mystic Mountain klaget Dagens Næringsliv inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter featurereportasjen avisa publiserte 23.9.2006. Utvalget konkluderer med at Dagens Næringsliv ikke har brutt god presseskikk. Les dommen her.

Hedalen.no har mottatt en pressemelding fra Mystic Mountain. Nedenfor gjengir vi hele teskten:

Pressemeling fra Mystic Mountain

Det føles riktig å informere våre sambygdinger at i forbindelse med oppslag i flere aviser om vår virksomhet på Mystic Mountain, så klaget vi dette inn til PFU fordi vi mente oppslagene gav et feilaktig bilde av aktivitetene MM driver. Vi har nå mottat en vurdering av klagen på avisa Dagens Næringsliv vi sendte inn, fra PFU. Den føler vi ikke stemmer med vår oppfatning av hvordan vi er blitt behandlet av DN. En kan jo tenke at annet var kanskje ikke å forvente når en har skapt noe så utradisjonelt som et meditasjonssenter med egen “guru”, eller meditasjons veileder i en norsk dal !! ....men allikevel så er det noen ganger for mye å stå på sidelinjen og bare se på at så mye usant står skrevet i aviser som i tillegg blir lest av nære og kjente.

MM har ikke noe ønske om å følge opp klagen da dette er både dyrt og tidkrevende, og i bunn og grunn, så har det veldig lite med det MM har som mål, som er å finne fred med seg selv, og å leve et liv der en kan glede seg over det en omgir seg med. I løpet av de 7 årene MM har vært her har hundrevis av fornøyde gjester og kursdeltagere gjestet oss, og de kommer gjerne igjen og igjen. Blandt disse har vi ikke mottat en eneste klage.
Mange som har blitt kjent med Hedalen gjennom å besøke MM har valgt å flytte hit med håp og ønske om få et pusterom fra en stressfull hverdag, og med et ønske om et liv der det er mulig å være den en er uten å bli dømt for det. Allikevel kan det virke som om det er noen som ønsker å gjøre livet surt for en, det er uforståelig og trist.
På tross av dette, så er det gledelig å merke seg at på et personlig plan så har brukerne av MM bare positiv erfaring med nærmiljøet.
Bygda har møtt oss med vennlighet fra første stund. Så slik sett er det er vanskelig å forstå hvordan i det hele tatt dette startet. MM prøver bare å formidle gjensidig
forståelse og aksept.

Etter en slik runde som vi nå har hatt med å klage inn et avis oppslag til PFU, så er konklusjonen at det ikke er verdt bryet. Prisen av å være en outsider, å være en person som er annerledes enn det som er vanlig norm og oppfatning, er høy, og slik oppleves det i dette tilfelle også.

MM vil bruke anledningen til å takke våre gjester, og alle som er med på å gjøre MM mulig, for at vi kan tilby en luke i tilværelsen der alle er velkommen til bare å være seg selv, og finne fred.


Mvh. pressetalsmann for Mystic Mountain
Lars Morelle

(Vi takker Kundan Rockstad for innsatsen med å ha representert MM i media. Nå har undertegnede tatt over som pressetalsmann. Henvendelser fra media tas imot på e-mail: pressekontakt@mysticmountain.no )