Sist oppdatert: 10.08.2007 07:23

Å se og å bli sett i trafikken

ARNE HEIMESTØL

For et par års tid siden deltok jeg på en fjelltur i Møre og Romsdal. Slogen heter toppen vi besøkte, og jeg må tilstå at jeg hadde store problemer med å oppholde meg på denne toppen. Det var stup på tre sider og svaberg på den fjerde, og etter det jeg kunne oppfatte, var det ikke plass til mer enn ca. ti mennesker på spissen.

Kollegaen min, som er fjellklatrer, vandret rundt og tok bilder. Han kunne ikke forstå min angst og spurte om jeg ikke er redd når jeg jogger langs med veiene i Hedalen, for der suser det jo biler forbi meg i temmelig frisk fart...

Trafikk er farlig, faktisk noe av det mest risikofylte vi driver med. Som trafikanter kan vi øke eller redusere farene for ulyukker. Men veimyndighetene har også et ansvar. I denne artikkelen vil jeg peke på sikt, eller heller mangel på sikt langs veiene i Hedalen.

Det frodige klimaet vi har hatt de siste årene bidrar til sterkt tilvekst av busker, trær og gras. Mange plasser reduserer dette sikten betydelig. Sør-Aurdal kommune har forstått at det er lurt å gjøre noe med dette tidlig på sommeren. I år har det vært kantslått i Bronbakklia og i Skolehagan. Dette skal kommunen ha ros for!

De siste årene har det også vært kantslått langs hovedveiene i Hedalen. Men hvorfor skjer dette så seint på året? Det høye gresset fører til dårlig sikt og øker faren for ulykker.

Skog og kratt ved veikryss er også en utfordring. Enkelte steder burde det være full stopp før en kjører ut på hovedveien.

Vi håper at ansvarlige myndigheter tar tak i dette. Det er neppe nødvendig å slå veiskråninger to ganger hvert år. Trafikksikkerheten vil imidlertid bli bedre om slåtten tas tidlig på sommeren. Det er godt både å se og å bli sett i trafikken. Derfor er det viktig med rydding av siktsoner, slik at trafikantene får tid til å observere hverandre.