Sist oppdatert: 11.08.2007 08:45

Aktiviteter i fjellstyret

OLAF ØDEGÅRD
 
  Også i år er det kjørt ut kalk i mange vann i Hedalsfjella. 21,5 tonn kalk blei transportert ut med helikopter i midten av juli. I oktober 2006 blei det også lagt ut gytegrus i utløp og innløp på 19 forskjellige plasser.

Hensikten med å legge ut gytegrus er bl.a. å legge forholdene til rette for at det kan bli en større reproduksjon av fisk i vannene og kanskje etter hvert trappe ned på kalkmengden. For å følge opp dette prosjektet er det nå satt i gang prøvefiske i noen av vannene, og de siste dagene er det foretatt fiske i Trevatna, Hellsæren og Busuvatnet.

Dette foregår med garn med 7 forskjellige maskestørrelser – fra 16 millimeter til 39 millimeter. Fisket ga bra resultat med ulike fiskestørrelser , og fisk på de fleste garna. Det blei også foretatt el-fiske i utløp og innløp for å registrere om det er naturlig klekking i bekkene. Dette var også vellykket med mye yngel på størrelse mellom 4 og 6 cm.

Det er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland representert med Petter Torgersen i samarbeid med fjellstyret som har utført prøvefiskingen. En rapport om dette vil etter hvert foreligge, men det synes allerede at prosjektet med gytegrus vil gi gode resultater.