Sist oppdatert: 23.08.2007 15:00

Livslang læring

SIGRID HAUGEN
 

 

”Man lærer så lenge man lever”, heter det. Mer enn noen gang gjelder dette i våre dager. Vi lærer gjennom utdanning, gjennom arbeid og ikke minst gjennom livserfaring.

Utdanninga vi tok for 10, 20, 30 år siden er ikke nok i dag. Samfunnet endrer seg så raskt at vi nesten hver dag må tilegne oss ny kunnskap for å kunne henge med i svingene.
Mange må også gå over i helt andre yrker enn de utdanna seg til, og ny kompetanse må tilegnes.

Statistikk og prognoser til ettertanke:
70 % av dagens virksomheter vil være borte om 10 år.
25 % av alle foretak er etablert de siste 3 åra.
50 % av jobbene dagens ungdom under utdanning skal ut i, finnes ikke i dag.

I disse dager starter tusenvis av barn og unge et nytt skoleår. Men ikke bare de unge, voksne i alle aldre starter også en ny sesong med ulike former for utdanning, videreutdanning og kompetanseheving.
De som er etablert med hus og familie får nye utfordringer når de i tillegg skal skal ”på skolebenken”. Gjennom mitt arbeid på biblioteket har jeg i mange år sett og blitt imponert over alle som har vilje og pågangsmot til å ta dette steget.

 Og til å finne kreative løsninger på de praktiske utfordringer som ofte følger med å ta utdanning i voksen alder.

Mye blir i dag gjort for å legge forholdene til rette for at voksne kan ta utdanning/videreutdanning, uavhengig av bosted. Desentraliserte studier av mange slag dukker opp. Ved hjelp av Internett kan du heime i stua utdanne deg i mange retninger. De færreste har imidlertid sjøldisiplin nok til å studere helt alene. En kombinasjon av nettbaserte studier, samlinger med forelesninger og arbeid i grupper sammen med andre utenfor heimen, har vist seg å være den beste formen for de fleste.

Biblioteket i Sør-Aurdal har i flere år lagt vekt på å gi alle utdanningssøkende et godt tilbud.
Ikke bare gjennom den tradisjonelle oppgava å skaffe studielitteratur, men ved å tilby lokaler, internettilgang og til en viss grad veiledning. Valdresbiblioteka samarbeider og spesialiserer seg, og Sør-Aurdal vil videreutvikle rollen som læringsarena. Hovedbiblioteket på Bagn har også videokonferanseutstyr der studenter kan motta forelesninger fra høgskoler og andre studiested uavhengig om det er fra Hamar eller Hammerfest.

Bibliotekets åpningstid er for kort, sier du? Ja, men her har vi funnet fleksible løsninger. Du kan låne nøkkel og bruke bibliotekets lokaler, PC og oppslagsverk når det passer best for deg. På biblioteket er det også fint å jobbe sammen i grupper.

Oppland fylke har lavt utdanningsnivå sammenlignet med landsgjennomsnittet.

De neste åra vil trolig bli preget av
• Sterk konkurranse om arbeidskraft
• Sterk omlegging av næringsliv for å møte en internasjonale konkurransen
• Krav til nyskaping og produktutvikling i bedriftene

Som en konsekvens av alt dette ønsker Oppland fylkeskommune å satse på kompetanseutvikling som et virkemiddel for å sikre levedyktige regioner og et velfungerende arbeidsliv.
Prosjekt Kompetansemotor starta høsten 2006 som et partnerskapsprosjekt mellom fylkeskommunen, høgskolene, NAV, næringslivet og kommunene. Alle disse arbeider på en eller annen måte med å tilby voksne utdanning, men samordninga kan bli bedre. Biblioteka, som kanskje er den mest desentraliserte aktøren, ønsker å være ei viktig brikke i arbeidet med styrke kompetansen i befolkningen.

OPUS (Opplærings- og utviklingssenter) Valdres har en sentral rolle når det gjelder voksnes læring i Valdres. De tilbyr mange forskjellige typer utdanning, kortere og lenger kurs.
Avisa Valdres lørdag 04.08.07 har et intervju med OPUS-leder Per Einar Tveit, der han forteller om de mange mulighetene. Spesielt framhever han muligheten til å ta fagbrev.
Mulighetene for nettbaserte studier er forbedret gjennom deltakelse i nettstedet www.studiesenteret.no.  Ta en titt på mulighetene her!


Teller du på knappene – skal/skal ikke ta utdanning?
Nøl ikke, sett i gang, og benytt deg av den hjelpen du kan få der du bor!
Jo mer du lærer, jo mer lyst får du til å gå videre og lære mer. Det blir lettere å få jobb, og jobben blir mer interessant med teoretisk ballast.
En blir aldri for gammel til å lære. Nylig kunne jeg lese at ved et amerikansk universitet var det en 92 åring som tok mastergrad.
Og husk: ung eller gammel - kunnskapen er lett å bære!Sykepleiestudenter på hovedbiblioteket 2003 – nå er de ferdig utdannet og i jobb ved Sør-Aurdalsheimen.