Sist oppdatert: 16.08.2007 05:31

Jeg er stolt av arbeidsplassen min!

BJØRG DOKKEN
 

  Og arbeidsplassen er kommunesektoren – nærmere bestemt Sør-Aurdal kommune. Jeg har i noen sammenhenger uttalt til våre ansatte at de jobber i en av landets viktigste bedrifter. Hvordan kan jeg våge en slik påstand, og hva mener jeg egentlig med det – vil kanskje noen spørre?

Og jeg svarer i form av et nytt spørsmål: Finnes det noen annen virksomhet i landet som har større betydning for folks hverdag og velferd enn kommunen? Visst finnes det mange virksomheter – både offentlig og private – hvis tjenester som på enkeltområder er av avgjørende betydning for enkeltmenneskets daglige trygghet og ve og vel. Det spesielle med kommunen er imidlertid at den leverer tjenester over et så bredt spekter av nødvendig velferd for innbyggerne – så å si fra vugge til grav. Fra svangerskapskontrollene på helsestasjonen til omsorg og pleie ved livets slutt er kommunen der. Og mellom disse ”ytterpunktene” sørges det for tilbud om barnehageplass, for grunnskoleundervisning, for nødvendige helsetjenester i første linje, for økonomisk bistand når det kniper, for at vi har vann i kranen og et kloakksystem som fungerer, bare for å nevne noe. Og nettopp derfor våger jeg påstanden at vi arbeider i en av landets viktigste bedrifter!

Kanskje greit å minne alle dem som nå står på liste for om mulig å bli valgt inn i kommune- og bystyrer om noen uker om dette? At det er et stort ansvar de påtar seg – både i kraft av å skulle styre over og svært ofte måtte prioritere mellom viktige velferdsoppgaver, og i kraft av å skulle inneha en arbeidsgiverrolle for de ansatte – ”velferdsprodusentene”. I Sør-Aurdal er det ca 350 av dem. Og det handler om utrolig mange dyktige mennesker som bidrar til å gjøre Sør-Aurdal til en trygg og god kommune å bo i! Og dette helt uten tilbud om fete opsjoner….!

Jeg påstår ikke at vi er ufeilbarlige, og at vi ikke har noe lære. Vi har, og vil alltid ha mye vi kan bli bedre på. Men det jeg tror vi er blitt adskillig flinkere til de siste årene, er å se og å innrømme hva vi kunne gjort bedre, og å forsøke å gjøre noe med det. Vi gjennomfører brukerundersøkelser, ansatte etterutdannes og kurses i takt med endrede og nye behov for tjenester, og organisering og rutiner vurderes med jevne mellomrom med tanke på om vi er effektive nok. Dette er viktig først og fremst av hensyn til kvaliteten på de tjenestene vi leverer til innbyggerne, men også av hensyn til vårt omdømme.

Godt omdømme betyr mye for å kunne rekruttere nye, dyktige medarbeidere. Og neimen om jeg tror vi ligger så dårlig an heller! På dagens arbeidsmarked, med en generell mangel på arbeidskraft, har vi med noen få unntak sjelden problemer med å få godt kvalifiserte søkere til de ledige stillingene vi har. Det er med andre ord mange som ønsker eller kan tenke seg en jobb i Sør-Aurdal kommune. Og en av de viktigste forutsetningene for at vi fortsatt skal kunne sikre innbyggerne nødvendig velferd, er nettopp å sikre tilgangen på dyktige medarbeidere.

Så husk dette, dere som nå skal fylle de 25 ”stolene” i kommunestyresalen på Tingvoll de neste fire årene: Ta godt vare på alle oss 350 ansatte – vis oss at dere tar oss på alvor, og minn oss om hvor viktig den jobben vi gjør er, når det i perioder kan røyne på. For vi er betydningsfulle, og vi er stolte av arbeidsplassen vår!