Sist oppdatert: 25.08.2007 07:12

Vassfarvegen kan bli stengt 20. september

ARNE HEIMESTØL
 
  I et innlegg i "Hallingdølen" skriver Arild Skaret og Trygve Johnsen at det er etablert et interimsstyre for Vassfarvegen på Buskerudsida. Dette interimsstyret har vedtatt at Vassfarvegen vil bli stengt 20. september. Vi gjengir innlegget – som også er sendt i brevs form til Sør-Aurdal kommune:

"Stenging av Vassfarvegen

Representanter for grunneiere og hytteeiere har etter at det falt dom i høyesterett hatt flere møter om hvilke løsninger som ville være fornuftige for oss som brukere.

Dette under hensyn til kostnadsnivået vi ville få med vedlikehold og brøyting. Vi ble på et tidspunkt i juni gjort kjent med gjennom avisen, at kommunen hadde gjort vedtak om et tilbud til rettighetshaverne.
Dette forslaget med et tillegg om videoovervåking, sammen med to -2- andre forslag ble sendt ut til de berørte i løpet av juli/august. Samtidig ble det spurt om nevnte representanter kunne fungere som interimsstyre frem til at det blir avholdt et årsmøte senere i høst/vinter.

Kommunen som grunneier fikk også oversendte spørreskjema, som vi har fått tilbakemelding på. Vi har nå fått tilbakemelding fra et flertall av rettighetshavere og grunneiere.

Resultatet av undersøkelsen viser et overveldende flertall for å stenge veien for offentlig trafikk. (d. v. s. gjennomgangstrafikk).

Rettighetshaverne har gitt fullmakt til etablering av et interimsstyre. Interimsstyre består av: Bernt Stuvebakken, Leif Lie, Kåre Peder Rasmushaugen, Sigve Svenkerud, Arild Skaret, Kjell Simarud, Annar Skjeggstad, Sven A. Damslora, Brigt Friis og Trygve Johnsen.

Interimsstyre har i møte 16. august d.å. besluttet å iverksette stengningen av veien med virkning fra 20. september 2007. Vi vil til kommunens orientering informere de berørte rettighetshavere, grunneiere og offentlige service-organ samt interessenter i Hedalen og Sør-Aurdal kommune.

Det vil også bli sendt en kopi av dette brevet til fylkene Buskerud og Oppland v/ fylkesordførerne.
På vegne av interimsstyret.

Arild Skaret,
Trygve Johnsen"

Les relaterte saker/innlegg i "Hallingdølen":