Sist oppdatert: 27.08.2007 18:35

Politisk møte om Vassfarvegen

  Mandag 27. august ble det holdt politisk møte om Vassfarvegen på Paddedokk skogskro i Nesbyen. Hedalen.no gjengir uttalelse fra møtet:
 

Fellesmøte mellom representanter fra Nes kommune og Sør-Aurdal kommune på Paddedokk skogskro i Nesbyen 27.8.2007

Sak: Vassfarvegen

Følgende møtte: Ordfører Audun Aasheim(Ap), varaordfører Asbjørn Lein (Høyre), Torunn Bekkeseth (Sp), Bjørg Langaker Lystad (Nes bygdeliste), Ludvig Munkejord (KrF).

Fra Sør-Aurdal:  Ordfører Knut Torgersen (Ap), varaordfører Kåre Helland (Sp), Magne Ruud (Tverrpolitisk kommuneliste), Magne Damslora (Ap), Lars Elsrud (H) og Arne Heimestøl (KrF).
 

Møtet har kommet fram til følgende uttalelse:

Partene ønsker å komme i forhandlinger med grunneierne på begge sider av fylkesdelet med sikte på å komme fram til en varig løsning og felles organisering av vegstrekningen Trytetjern i Nes-Søbekksetervegen i Hedalen. Møtet foreslår at det settes ned et arbeidsutvalg med to grunneiere og to representanter som velges fra de respektive kommune, til sammen åtte representanter.

Disse får som mandat å:

1. Utgreie selskapsform

2. Ugreie økonomi (drift og vedlikehold)

3. Avklare fylkeskommunenes roller

Utvalget skal være oppnevnt innen 10. september og skal ha avlagt sin rapport innen 1. november 2007.