Sist oppdatert: 29.11.2007 06:44

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL
 
  Kjell Berg (Sp) går nå på sin sin tredje periode i kommunestyret. Han har tidligere vært vararepresentant til formannskapet og nestleder i utviklingskomiteen. I inneværende periode er han første varamann til formannskapet, og der må han nok regne med å møte en del, for Sp og Ap har felles liste til dette organet.

Berg forteller at han var i tvil om han skulle ta gjenvalg. En dyktig ordførerkandidat og mange gode listekandidater gjorde at han sa ja til å stå på valglista til Sp.

– Å være kommunestyrerepresentant innebærer å prioritere, sier Kjell Berg. – Vi er helt avhengige av overføringer fra staten og kommer aldri til å få så mye penger som vi ønsker.
Vi skal være en ja-kommune og stimulere til et aktivt næringsliv. Jeg vil prioritere skole og helse. Levende bygder er viktig, og der står også jord- og skogbruket meg nær, avslutter Berg.