Sist oppdatert: 03.12.2007 17:22

Vassfarbrøtningen
Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Ådal

BJARNE BERG
 

Vassfaret Elvekasse har i år gleden av å presentere en helt ny bok om fløtningen eller ”brøtningen” i elvene ovenfor Urulahengslet. Det vil si vassdragene i Hedalen, Vassfaret og Øvre Ådal, som munner ut i Sperillen. Vassfaret Elvekasse har samlet mye av det materiale som finnes om brøtningen og ser det som en viktig oppgave å ta vare på dette og formidle det videre til etterslekten.

 

Eldor Bråthen har skrevet boka som tar for seg aktiviteten rundt brøtningen tilbake så langt vi kjenner, og frem til og med kulturvernbrøtningen som vi har i dag. Det vil si at den spenner over et tidsrom på mer enn 300 år og gjenspeiler utviklingen i tømmerdrift og tømmertransport gjennom hele denne perioden.
 

 

Naturlig nok har elveeierforeningene opp gjennom tiden spilt en viktig rolle og har fått stor plass i boka. Protokollene fra organisert fellesfløtning tok til midt på 1800-tallet og fram til vår tid er bevart, og Eldor Bråthen har et språk som gjør selv gamle, tunge protokoller til lettlest og morsomt stoff.

 

I tillegg har livet omkring vassdragene fått sin plass. Interessant er det å lese Bråthens intervjuer med gamle brøtningskarer. Mange av disse har fått sine egne kapitler i boka.

Boka gjenspeiler at skogen og utnyttelsen av den har vært en av de viktigste bærebjelkene i vårt bygdesamfunn gjennom mange generasjoner. Derfor er boka interessant for alle i vårt distrikt som vil vite mer om sine røtter. Men også hyttefolk og andre med kjennskap til og interesse for det landskjente skogområdet vi her taler om, vil ha nytte og glede av et innblikk i hva som har skjedd i og rundt vassdragene våre.

 

Boka er krydret med mange bilder i svart-hvitt og farger. Historiske bilder og bilder av nyere dato, og må være den ideelle julegave både til gammel og ung.

Valdres Trykkeri som trykker boka, har lovet den ferdig fra forlaget den 13. desember og vil bli presentert på en tilstelning på Hedalen Bibliotek den 16. desember. Her vil forfatteren også være tilstede og signere boka.

Boka vil også bli solgt i forskjellige utsalgssteder i distriktet. De som ikke får tak i boka på annen måte, kan sende en mail til styret i Vassfaret Elvekasse: bjaberg@online.no så skal vi sende den i posten så raskt vi kan.  Boka koster kr 240,- + porto.