Sist oppdatert: 07.12.2007 05:41

Salg av juleprodukter

OLE GJERDALEN
 

Tradisjon tro er Lions Club Vassfaret i gang med salg av sine juleprodukter bestående av kornband, kalender og skrapelodd.

I tillegg kommer også et restesalg av Vassfarkrus med stor samlerverdi.
 

Kalenderkomiteen har gjort grundige forberedelse til årets produkt og kommet opp med mange interessante bilder fra gamle dager. Og  på forsida finner vi som vanlig bilde av bygdenes sjetteklassinger på den årlige turen gjennom Vassfaret, denne gangen utvidet med elever fra Bagn skole.

 

Salget foregår utenfor butikkene i nærmiljøet  påfølgende fredager og lørdager eller ved henvendelse til en av klubbens medlemmer.

 

Ved siden av salg av bjørkeved er disse juleproduktene klubbenes viktigste inntektskilder.

 

Lionsklubbene kanaliserer som kjent alle sine salgsinntekter til humanitære formål, både nasjonalt og internasjonalt, slik også med Lions Club Vassfaret, som for tida har 25 medlemmer i Hedalen, Begnadalen og Nes i Ådal..

 

Klubben har nylig brukt mye penger på kurs for lærere i Sør-Aurdal og Ringerike i undervisningsopplegget ”Det er mitt valg”, et kurs spekket med rus- og mobbeforbyggende tiltak.  Kurset ble svært godt mottatt av de 20 lærerne som deltok.

 

Klubbens president,  (fra v.)Arild Bjørnstad, og styremedlemmene Arild Haglund og Sverre Bakken  har stor tro på godt salg i år og viser her fram kalendere og skrapelodd.

 

 

Styremedlemmene (fra v. ) Olaf Ødegård, Arne Brede Henriksen og Nils Sætrang har stor tro på godt salg i år og viser her fram kalendere og skrapelodd.