Sist oppdatert: 17.12.2007 18:29

Boklansering på biblioteket

ARNE HEIMESTØL
  Søndag hadde Vassfaret elvekasse invitert til lansering av Eldor Bråhens bok, "Vassfarbrøtningen". De frammøtte fikk en orientering om bokprosjektet og fikk også anledning til å kjøpe med seg signerte eksemplarer av boka.
 
Styremedlem i Vassfaret elvekasse, Bjarne Berg, ønsket velkommen og kunne opplyse at salget har tjuvstartet i butikkene i bygda.

– Vi vil gjerne at folk skal kunne kjøpe fornuftige julepresanger, sa Berg. Nå legges boka ut for salg i Bagn, på Leira og Fagernes, i Hønefoss, på Dokka og i bibliotekene.

Harry sikrer seg et signert eksemplar

Mål
– Målet med denne boka er å ta vare på kunnskap om skogsdrift og brøtning i vårt område, sa Elling Fekjær. Siden Eldor Bråthen har skrevet bøker før, var det naturlig å spørre om han kunne ta på seg oppdraget med å skrive også denne boka.

– Lokalhistorie er interessant, sa Bråthen, som berømmet samarbeidet med de mange kildene, korrekturleserne Sigrid Haugen og Mari Goplerud Rygg, styret i Vassfaret elvekasse og trykkeriet.

Om boka
I boka kommer det fram at det har vært drevet tømmerfløting i elevene våre så tidlig som på 1600-tallet. Organisert fellesbrøtning i Hedalen, Vassfaret og Øvre Ådal tok til midt 1800-tallet og ble avsluttet vel 100 år senere. I vår tid gir storsamfunnet støtte til kulturvernbrøtningen.

Vassfaret elvekasse
Elvekassa er fremdeles i drift selv om formålet er endret med årene. Oppdemming av vann kan gi inntekter. De siste årene har en fått mellom 0 og 100 000 kroner per år. Disse midlene brukes til vedlikehold av dammer, og en gir også støtte til en del skogsbilveger.

De som ikke får tak i boka på annen måte, kan sende en e-post til styret i Vassfaret elvekasse: bjaberg@online.no. Boka sendes i posten.

 

Tittel: Vassfarbrøtningen
Forfatter:
Eldor Bråthen

Pris: 249 kroner
ISBN:
978-82-303-0962-9
Opplag: 1500