Sist oppdatert: 27.12.2007 21:24

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL
 
 

Lars Elsrud er nå inne i sin andre periode som kommunestyrerepresentant. I 2003-2007 var han blant annet med i Kulturvernplanen for Vassfaret. Nå er han valgt til leder av utviklingskomiteen. Lars er også leder av Sør-Aurdal Høyre og 1. nestleder i fylkespartiet. Dermed er han også vararepresentant til sentralstyret i Høyre

– Hvorfor sa du ja til å stille til valg denne gangen?

– Det er selvsagt slik at en tenker seg om før en sier ja til det å evt. bli valgt inn i et verv som skal vare i fire år. Det er flere årsaker til at jeg ønsket å være med i fire år til, og veldig lett å oppsummere de er det vel ikke.

Men for det første så mener jeg det er viktig å bidra til at vi i Sør-Aurdal på ene siden tenker samarbeid. Både samarbeid bygdene i mellom, men også med nabokommuner. En ting er å videreutvikle samarbeidet med resten av Valdres-kommunene, men det er også viktig å ha et godt samarbeid med Ringerike i forhold til flere typer tjenester som vi ønsker skal finnes så nære den enkelte som mulig i fremtiden. Men samtidig som samarbeid er viktig, så er det også veldig viktig at den enkelte bygd får lov til å utvikle seg ut fra sine muligheter. Bygdene i Sør-Aurdal er slik sett til dels svært forskjellige.

Og for det andre så mener jeg det er viktig å bidra til at også politiske partier som tenker enkeltmennesket, og ikke bare ”system”, er med å styre utviklingen i Sør-Aurdal. Og selv om det finnes flere gode borgerlige partier i politikken i Sør-Aurdal, så mener jeg jo at det Høyre tilfører er svært viktig. Høyre sitt fokus på at enkeltmennesket ikke bare skal gis muligheter, men også ansvar, gir bl.a. et stort fokus på ”innholdet i skolen”, noe partiene på sosialistisk side (som er langt mer opptatt av å tenke system enn mennesker) jo er helt fraværende i forhold til. 

Så kort oppsummert – en blanding av lokalt og ideologisk engasjement gjorde at jeg sa ja til å stå på lista ved høstens valg. 

Du er altså folkevalgt for fire år. Kan du, i prioritert rekkefølge, nevne tre saker du ønsker å få gjort noe med i denne perioden?

  1. – Skole! Det er viktig å huske på at fremtidens utfordringer, enten det nå gjelder klima, helse, samferdsel, matproduksjon, ”norsk næringsliv etter oljen” eller annet, må løses av de som sitter på skolebenken i dag. Og det er også viktig å huske på at disse skal klare seg i en stadig større ”internasjonal konkurranse”. Så det er veldig vanskelig å se for seg at noen sak er viktigere enn skole, og da med fokus på innholdet i skolen, og best mulig tilrettelegging for ”å se den enkelte elev”.
     
  2. Markedsføring, kultur og samarbeid. Vi er avhengig av å øke folketallet i kommunen. Selv om jeg her ramser opp tre punkter, så henger de med dette fokuset i sammen. Vi må markedsføre den enkelte bygd sine fordeler, men også kommunen som helhet. Vi må sikre et godt fritidstilbud for de som bor her. Og vi må sikre samarbeid mellom nabokommuner ”i alle himmelretninger” slik at vi kan tilby gode offentlige tjenester, bl.a. innenfor helse.
     
  3. Næringsutvikling. Vi har mye godt næringsliv i kommunen, men det er viktig både å styrke dette og også tilrettelegge for nytt næringsliv. Noe av det viktigere i den sammenheng er sannsynligvis fokuset på samferdsel. Både veg og bredbånd er viktig for næringslivet i kommunen.