Sist oppdatert: 02.12.2007 19:49

Midler til vannverket ser ut til å tørke inn

ARNE HEIMESTØL
  Rådmannen har lagt fram forslag til budsjett for 2008. Det er ikke satt av midler til utbedring av Hedalen vannverk neste år.

I følge Oppland Arbeiderblad havnet Hedalen vannverk på Matilsynets verstingliste sist sommer. Albert Sijtsema i Sør-Aurdal kommune mente da at avisoverskriften var misvisende.

– Det finnes ikke parasitter, tarmbakterier eller kimtall over 100 i drikkevannet i Sør-Aurdal. I så måte er det bedre her enn i Oslo eller Bergen, da vårt utgangspunkt er grunnvann og ikke overflatevann (bortsett fra Bagn vannverk).

Hedalen vannverk har havnet på verstinglista på grunn av den manglende hygieniske barrière nr. 2. Reinli og Tollefsrud mangler også nr. 2, men på grunn av at Mattilsynet ikke har vært på befaring her, står de ikke på noen liste.

Nye borehull

I høst er det gjennomført prøveboring etter vann på eiendommen til Nils Sætrang. Det viser seg at det nederste hullet har for høye konsentrasjoner av aluminium, jern, mangan og fluor i forhold til drikkevannsforskriften.

Det øverste hullet hadde brukbart vann, men tilsiget var for dårlig.
– Vi venter fortsatt på borefirmaet Valdres brønnboring og håper på tilstrekkelig tilsig etter sprengning eller trykking, helst over fire kubikkmeter per time. Hvis dette ikke går, må vi revurdere planene. Da kan løsningen bli brønn i løsavsetninger ved Hedalselva eller eksisterende brønn, sier
Sijtsema, og legger til at han foreslo  kr 2.500.000,- på 2008 budsjettet til prosjektet, men det ble strøket.

I økonomiplanen er det imidlertid ført opp 2 500 000 til vannverket i 2011.