Sist oppdatert: 31.12.2007 08:12

Stiftelsen Hedalen.no

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har vært nå vært på nettet siden mai 2000. 9. november rundet nettstedet 1 000 000 oppslag. De siste to månedene har det i snitt vært 901 oppslag per dag.

Vi forsøker å legge ut minst en nyhet eller artikkel hver dag. Det har vi lykkes med i året som nå ligger bak oss. Bekjentgjørelser er gratis, mens reklame, nettsider for bedrifter, lag, foreninger og andre i år har gitt inntekter på vel 80 000 kroner.

Uten innspill fra mange frivillige medarbeidere hadde det vært svært vanskelig å holde siden så hyppig oppdatert. En hjertelig takk rettes derfor til alle som har bidratt med artikler, bilder, kommentarer eller rene tips til hva som bør dekkes! Vårt inntrykk er at både bygdefolk, hyttefolk og utflytta hedøler har et eierforhold til nettstedet, og dette er i tråd med intensjonene i Stiftelsen hedalen.no.

I Hedalen har vel 160 husstander skaffet seg bredbånd. Flere hytteeiere i Søbekkseter-området har også tilgang til Eidsiva sitt bredbåndstilbud. Andre i bygda kommer på nettet ved hjelp av modem.
Vårt håp er at alle som ønsker det, skal få tilgang til internettets motorvei i løpet av 2008. Ekstrabevilgning fra Oppland fylke gir grunn til å tro at dette målet skal kunne nås.

Hver onsdag publiserer vi en kommentar. Stadig nye skribenter får anledning til å ytre seg for et stort publikum. Tilbakemeldinger vi får, tyder på at kommentarene blir lest med interesse.

Forumet blir også flittig besøkt. I alle år har det vært varierende aktivitet her, og vi tror det er langt flere lesere enn skribenter på denne siden. Vi håper at flere vil bruke den muligheten forumet gir til å ytre seg.

Nettavisen på Hedalen.no vil i hovedtrekk fortsette slik den har vært i 2007. Flere lag og foreninger er flinke til å sende inn artikler om egen virksomhet. Hedalen kunst- og husflidslag er et godt eksempel på dette. Denne muligheten bør flere benytte seg av.

Vi ønsker alle våre medarbeidere og lesere godt nytt år!