Sist oppdatert: 09.02.2007 06:51

Felles og individuelt ansvar

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen idrettslag er et godt eksempel på hvordan felles ansvar kommer til uttrykk i bygda vår. I disse dager kan vi nyte godt av dugnadsinnsats som en rekke medlemmer yter. I lysløypa er det glimrende forhold. Slik er det også på skøytebanen og i aktivitetsbakken, og hoppbakken blir nok tatt i bruk med det første.

Forholdene legges med andre ord godt til rette for at vi skal kunne være ute og ta vare på på helsa vår. Kroppen er skapt for bevegelse, og det er det få av oss som får for mye av i vår tid.

Det blir stadig flere eldre i landet vårt, og levealderen øker. Ingen av oss er garantert et sykdomsfritt liv. Men både du og jeg kan ta ansvar for å holde huset vi bor i (kroppen) så frisk som mulig.

En norsk 40-åring veier i dag fem kilo mer enn en 40-åring gjorde i 1985. I følge WHO er det klare sammenhenger mellom fedme og kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre endokrine lidelser, ulike kreftformer samt belastningslidelser.

Hver femte nordmann er for fet, skriver Aftenposten. Professor Malterud sier at kosthold og vektreduksjon ikke er lett:

Fysisk aktivitet er kanskje vel så viktig. Personer som har høy fysisk aktivitet, har mindre helseskade av sin overvekt enn dem som ikke er fysisk aktive. Overvekten kan føre til lav fysisk aktivitet og kanskje er det dette som er farligst for helsen og ikke nødvendigvis overvekten i seg selv. Det må være lett å bevege seg til daglig. (...) Det er faktisk ikke så mye som skal til, en halvtime daglig der du blir svett eller andpusten kan være nok:

Jeg søkte litt på nettet etter hvilke positive virkninger fysisk aktivitet kan ha. Her er ett av funnene:

 • Folkehelseinstituttet: Fysisk aktivitet og virkning på helsen

  • Styrker hjerte og lunger

  • Senker blodtrykket

  • Reduserer risikoen for hjerte-karsykdom

  • Reduserer risikoen for type 2 diabetes

  • Reduserer risikoen for fedme

  • Forebygger enkelte kreftsykdommer

  • Styrker oppbygging av beinmasse hos barn og unge

  • Reduserer risikoen for brudd 

  • Gir bedre muskel-styrke, balanse og motorikk, som blant annet forebygger rygg-plager og motvirker fall i eldre år

  • Stimulerer tarmfunksjonen

  • Bedrer den psykiske helsen, bl a ved å gi bedre søvn, mer overskudd, bedre evne til å mestre stress, motvirke aldring og depresjon

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler minimum en halv time daglig fysisk aktivitet for voksne. Forholdene ligger godt til rette for slik aktivitet i Hedalen, blant annet i idrettsanleggene ved skolen. Vi er flinke til å holde anleggene i orden i bygda vår. Kan vi bli flinkere til å bruke dem?