Sist oppdatert: 12.02.2007 07:07

Jakfeltstevne på Petatmyra

ARNE HEIMESTØL
 
 
Lørdag og søndag var det jaktfeltstevne i flott vintervær på Petatmyra. Arrangementet i  Hedalen er ett av fem slike stevner. De andre gjennomføres i Hemsedal, Ådal, Skude og på Sokna. Det skytes 30 skudd på forskjellige hold og mot ulike typer skiver.

Premier kan vinnes i forhold til oppnådde poeng. Deltar en på minst fire av de fem stevnene, har en også rett til å delta i trekking av flotte premier. I år var det hele 343 påmeldte. Her følger resultatlista.

                  Sporter A                  
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Tor Arne MATISEN        A  Gjøvik Jff       150 p.
 2  Paul FLATLIEN          A  Skude Jf        148 p.
 3  Odd Arild HALBJØRHUS      A  Hemsedal Jf      146 p.
 4  Jan Erik ANDERSEN        A  Krødsherad Jff     146 p.
 5  Ronny HAUGEN          A  Nes Jff        146 p.
 6  Roger OTTOSEN          A  Tingelstad Jff     146 p.
 7  Tormod SVEEN          A  Oplandske Betongindu  144 p.
 8  Odd Arne HOLDEN         A  Hedalen        143 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 9  Hans Olav RØTTERUD       A  Nannestad Jff     142 p.
 10  Harald STORSVEEN        A  Torpa Jsk       139 p.
 11  Kjell ANDERSEN         A  Krødsherad Jff     138 p.
 12  Geir Arne HANSEN        A  Gjøvik Jff       137 p.
 13  Lars PETTERSBAKKEN       A  Tingelstad Sk.Lag   137 p.
 14  Per Arne BERGLI         A  Gjøvik Jff       136 p.
 15  Kjell Åge NINIVE        A  Vestre Toten      135 p.
 16  Albrigt HAUGLID         A  Bjerke Jff       135 p.
 17  Johnny UHLEN          A  Gjøvik Jff       134 p.
 18  Bjørn STEEN           A  Bagn & Reinli Jff   132 p.
 19  Bjarne SVEEN          A  Nordre Land      129 p.
 20  Keneth BEKKELIEN        A  Søndre Land Skl    126 p.
 21  Einar TANGEN          A  Øvre Ådalen      125 p.
 22  Aslak BAKKE           A  Nordre Land Skl    119 p.

                  Sporter B                  
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Odd Bjarne LØBERG        B  Andebu Jff       142 p.
 2  Laila NORDENG          B  Skude Jf        140 p.
 3  Bente HUSET           B  Hedalen        133 p.
 4  Håvard SVARTÅS         B  Krødsherad Jff     130 p.
 5  Tor Arne LAFTON         B  Ådal Jff        124 p.
 6  Håvard RUSTAD          B  Sokna Jff       124 p.
 7  Jon Kristian BAKKOM       B  Hedalen        124 p.
 8  Morten KARLSRUD         B  Sokna Jff       123 p.
 9  Roger THORESEN         B  Ådal Jff        123 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 10  Jonny Roger HANSEN       B  Ådal Jff        122 p.
 11  Arne TANGEN           B  Øvre Ådalen      122 p.
 12  Steffen KARLSRUD        B  Sokna Jff       122 p.
 13  Truls URSDALEN         B  Nes Jff        121 p.
 14  Erik BROKERUD          B  Lunner Skl       120 p.
 15  Rune BERG            B  Sokna Jff       117 p.
 16  Roger ERIKSEN          B  Ådal Jff        116 p.
 17  Kjell Tore FOSS         B  Gjøvik Jff       116 p.
 18  Magne STORSVEEN         B  Skude Jf        113 p.
 19  Anders OPPEN          B  Sokna Jff       110 p.
 20  Øystein ØDELIEN         B  Hadding Sk.L      108 p.
 21  Olav IVERSEN          B  Øvre Ådalen      107 p.
 22  Kjell Morten LARSEN       B  Gjøvik Jff       103 p.
 23  Børre Andreas HAUGEN      B  Sigdal Skl       102 p.
 24  Morten STØEN          B  Gran J.F        101 p.
 25  Kåre ASPEN           B  Rrak          101 p.
 26  Ståle LØVLI           B  Krødsherad Jff     101 p.
 27  Knut Reidar BRÅTEN       B  Krødsherad Jff     80 p.

                  Jakt A                   
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Tom Rune TOMTER         JA  Gjøvik Jff       150 p.
 2  John Kåre HAUGEN        JA  Nes Jff        148 p.
 3  Morten ØVERBY          JA  Sigdal/Eggedal Jf   146 p.
 4  Olav Even HAUGEN        JA  Nes Jff        146 p.
 5  Per Jonny PAULSEN        JA  Lunner Skl       143 p.
 6  Per Trygve ENGEN        JA  Gjøvik Jff       142 p.
 7  Eivind ROTEFOSS         JA  Tyristrand Sk.Lag   141 p.
 8  Roy ØRPEN            JA  Ådal Jff        140 p.
 9  Stein TANDBERG         JA  Sokna Jff       139 p.
 10  Thomas RUSTAD          JA  Sokna Jff       139 p.
 11  Anne Jorunn HAUGEN       JA  Nes Jff        138 p.
 12  Dag BEKKEVAR          JA  Nannestad Jff     137 p.
 13  Øyvind LINDAL          JA  Tyristrand Sk.Lag   136 p.
 14  Bjørn A BAKKE          JA  Sigdal Skl       136 p.
 15  Gudbrand ENGELIEN        JA  Skude Jf        136 p.
 16  Åge RUSTESTUEN         JA  Oplandske Betongindu  136 p.
 17  Torstein DYNNA         JA  Lunner Skl       135 p.
 18  Knut NYBAKKE          JA  Vestre Toten Skl    134 p.
 19  Ole Edvard LØKEN        JA  Eina Skl        134 p.
 20  Bjørn KNUTSEN          JA  Skude Jf        134 p.
 21  John STRAND           JA  Sokna Jff       134 p.
 22  Bård ØSTENFOR          JA  Nes Skl        134 p.
 23  Terje VIKEN           JA  Tingelstad Sk.Lag   133 p.
 24  Vidar RUUD           JA  Begnadalen       133 p.
 25  Trond BERG           JA  Hedalen        132 p.
 26  Asle RAADE           JA  Tingelstad Sk.Lag   132 p.
 27  Morten SKOGLY          JA  Hedalen        132 p.
 28  Ståle KARLSSON         JA  Krødsherad Jff     131 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 29  Kjell Ivar KRISTIANSEN     JA  Øvre Rendalen Jfk   130 p.
 30  Bjørn WILLAND          JA  Tyristrand Sk.Lag   130 p.
 31  Kjell BAKKEN          JA  Tingelstad Sk.Lag   129 p.
 32  Frode NYSTUEN          JA  Bjoneroa Skl      129 p.
 33  Kjell A. BRISKODDEN       JA  Torpa         129 p.
 34  Jan Ivar JOHANSEN        JA  Lunner Skl       129 p.
 35  Audun SØRLAND          JA  Tyristrand Sk.Lag   129 p.
 36  Nils Harald HUSET        JA  Hedalen        129 p.
 37  Per ZIOLKOWSKI         JA  Ådal Jff        128 p.
 38  Peder GOLBERG          JA  Hemsedal Jf      127 p.
 39  Tone PETTERSBAKKEN       JA  Eina          127 p.
 40  Per Olav KJENSRUD        JA  Hedalen        127 p.
 41  Magne Olav BØE         JA  Eina          126 p.
 42  Kjell Gunnar MØLLERPLASS    JA  Hemsedal Jf      126 p.
 43  Alf Eivind SANDBRÅTEN      JA  Sørkedalen Jff     126 p.
 44  Ole Kristian EIDSBERGET     JA  Nes Jff        125 p.
 45  Odd GABRIELLI          JA  Krødsherad Jff     125 p.
 46  Harald AAMODT          JA  Sokna Jff       125 p.
 47  Ole Kristian LILLEMOEN     JA  Lunner Skl       125 p.
 48  Marit Aaslie BRENDEN      JA  Hedalen        125 p.
 49  Bjørn HAGENE          JA  Begna Sk.L       125 p.
 50  Arild STØEN           JA  Vestre Brandbu     124 p.
 51  Hans Erik LINNERUD       JA  Vestre Toten Skl    124 p.
 52  Svein STRANDBRÅTEN       JA  Begnadalen Skl     124 p.
 53  Magne OMSRUD          JA  Hedalen        124 p.
 54  Frode ENGER           JA  Vestre Brandbu     123 p.
 55  Lasse HØINES          JA  Søndre Land Skl    122 p.
 56  Ole SØNSTEBY          JA  Eina          122 p.
 57  Svein Erik TOMTER        JA  Øvre Snertingdal    122 p.
 58  Knut Erik DIGENE        JA  Hedalen        121 p.
 59  Kai THORVALDSEN         JA  Sokna Jff       121 p.
 60  Elling TRYTERUD         JA  Sokna Jff       120 p.
 61  Ole Ronny LANGVANNSBRÅTEN    JA  Krødsherad Jff     119 p.
 62  Vegard KNUTSEN         JA  Skude Jf        118 p.
 63  Ivar STAVE           JA  Hadding Sk.L      117 p.
 64  Anders IVERSEN         JA  Øvre Ådalen      116 p.
 65  Jan Tore ØYHUS         JA  Torpa Jsk       116 p.
 66  Lars Håvard BAKKOM       JA  Hedalen        116 p.
 67  Kjell LARSEN          JA  Nannestad Jff     116 p.
 68  Hans Kristian BERG       JA  Hole Jf        116 p.
 69  Bjørn TOMTER          JA  Øvre Snertingdal    115 p.
 70  Dag NYDAL            JA  Skude Jf        115 p.
 71  Audun LARSEN          JA  Torpa Jsk       115 p.
 72  Kristian WESTLIE        JA  Øvre Ådalen      115 p.
 73  Jack WESTBØ           JA  Tyristrand Sk.Lag   115 p.
 74  Kjetil STORBRÅTEN        JA  Begna Sk.L       114 p.
 75  Knut Olav SKRINDO        JA  Hadding Sk.L      112 p.
 76  Jan Christian THORESEN     JA  Ådal Jff        111 p.
 77  Lars Kr. HAUG          JA  Skude Jf        109 p.
 78  Magne Reidar LIAHAGEN      JA  Uppheim Sk.L      103 p.
 79  Odd Arve KOMPERUD        JA  Oplandske Betongindu  100 p.
 80  Øystein KLEVEN         JA  Begna Sk.L       90 p.
 81  Gunnar HODNUNGSETH       JA  Hemsedal Jf       88 p.
 82  Gunnar LARSEN          JA  Nord Aurdal Jff     86 p.
 83  Runar OSET           JA  Ådal Jff        86 p.
 84  Terje HOVDET          JA  Begna Sk.L       34 p.

                  Jakt B                   
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Sigbjørn TVEDT         JB  Østre Hol Jff     139 p.
 2  Karl A. FURE          JB  Østre Modum      136 p.
 3  Bård HAGEN           JB  Gol Sk.L        131 p.
 4  Per Morten SKOGSTAD       JB  Sørkedalen Jff     131 p.
 5  Tore SAGSTUEN          JB  Gran J.F        130 p.
 6  Ole MOLVÆR           JB  Biri          130 p.
 7  Tor ESPESETH          JB  Nes Skl        128 p.
 8  Finn Holm OLSEN         JB  Hedalen        128 p.
 9  Lars KRANGNES          JB  Sokna Jff       127 p.
 10  Lars KARLSEN          JB  Vestre Brandbu     126 p.
 11  Kent ROGNMO           JB  Eina          126 p.
 12  Hans Erik LYBEKK        JB  Begna Sk.L       125 p.
 13  Knut SORTEBEKK         JB  Sørkedalen Jff     124 p.
 14  Syver KRISTIANSEN        JB  Lunner Skl       123 p.
 15  Stein Ivar ØVERGAARD      JB  Begna Sk.L       122 p.
 16  Espen KJELSRUD         JB  Tyristrand Sk.Lag   122 p.
 17  Ove Gunnar VIKEN        JB  Begna Sk.L       121 p.
 18  Bjørn KARLSSON         JB  Krødsherad Jff     121 p.
 19  Svein Gunnar HUSET       JB  Hedalen        120 p.
 20  Knut HAUGERUD          JB  Rrak          118 p.
 21  Kjell Arne BRENDEN       JB  Hedalen        117 p.
 22  Steinar HAGEN          JB  Fluberg        116 p.
 23  Lars GROSETH          JB  Ådal Skl        116 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 24  Bjørn RUSTESTUEN        JB  Torpa Jsk       116 p.
 25  Nicolai ØYHUS          JB  Begna Sk.L       116 p.
 26  Gunn H. SØNSTERUD        JB  Sigdal Skl       115 p.
 27  Trygve LEHN           JB  Gol Sk.L        115 p.
 28  Håvard ANDERSEN         JB  Nes Jff        115 p.
 29  Tor Ove KRISTENSEN       JB  Ådal Jff        114 p.
 30  Kato HOLSVEEN          JB  Vestre Brandbu     114 p.
 31  Lars KLEVEN           JB  Tingelstad Sk.Lag   113 p.
 32  Jonas SLÅTTSVEEN        JB  Gjøvik Jff       113 p.
 33  Geir Arne RYTTESVEEN      JB  Torpa Jsk       113 p.
 34  Morten LINDERUD         JB  Vestre Toten Skl    112 p.
 35  Arild FINNERUD         JB  Holleia        112 p.
 36  Ola BJØRGO           JB  Skude Jf        111 p.
 37  Tore LØVBRØTTE         JB  Brandbu Sk.Lag     109 p.
 38  Ivar Terje BERGUM        JB  Oplandske Betongindu  108 p.
 39  Per O BERGLI          JB  Gjøvik Jff       107 p.
 40  Melvin BRATTRUD         JB  Oplandske Betongindu  106 p.
 41  Geir Vemund STORRUSTE      JB  Hedalen        106 p.
 42  Tim Ole HALLINGSTAD       JB  Østre Hol Jff     105 p.
 43  Jarle NYMOEN          JB  Ådal Jff        104 p.
 44  Kjell Arne ERIKSEN       JB  Lunner Skl       103 p.
 45  Øyvind JORDET          JB  Hedalen        102 p.
 46  Inger-Lise PETTERSEN      JB  Tingelstad Sk.Lag   100 p.
 47  Kolbjørn RÅEN          JB  Krødsherad Jff     99 p.
 48  Svein H. BJERKELID       JB  Rrak          99 p.
 49  Bjørn Narve HALVORSEN      JB  Lunner Skl       98 p.
 50  Terje KNUTSEN          JB  Skude Jf        98 p.
 51  Pawel PARZINSKI         JB  Lunner Skl       97 p.
 52  Kristine SAGSTUEN        JB  Gran J.F        96 p.
 53  Leif Erik HAGA         JB  Stjernen Skl.      96 p.
 54  Ingunn KANA           JB  Hedalen         95 p.
 55  Inger E. ØYHUS         JB  Torpa Jsk        92 p.
 56  Einar DOTSETH          JB  Eina          89 p.
 57  Øyvind JORDET          JB  Hedalen         88 p.
 58  Per M PEDERSEN         JB  Sokna Jff        88 p.
 59  Svein Tore GILLEBO       JB  Brandbu Sk.Lag     86 p.
 60  Ingar DANIELSEN         JB  Østre Hol Jff      84 p.
 61  Morten AMUNDSEN         JB  Øvre Ådalen       79 p.
 62  Grethe KRISTENSEN        JB  Ådal Jff        78 p.
 63  Marianne AKER          JB  Vestre Brandbu     76 p.
 64  Stian GUSSOW          JB  Ådal Jff        70 p.
 65  Steinar NYHUS          JB  Bjoneroa Skl      69 p.
 66  Geir Tore SLÅTTO        JB  Gol Sk.L        62 p.
 67  Jonas SVENSTAD         JB  Nordre Land       37 p.

                  Jakt C                   
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Harald Kristoffer VIKEN     JC  Begna Sk.L       134 p.
 2  Magne RUSTESTUEN        JC  Torpa Jsk       129 p.
 3  Tor Anders PERLESTENBAKKEN   JC  Hedalen        117 p.
 4  Arnstein HAUGEN         JC  Begna Sk.L       111 p.
 5  Morten ØYHUS          JC  Begna Sk.L       104 p.
 6  Arild TVEDT           JC  Østre Hol Jff     102 p.
 7  Amund RAAEN           JC  Krødsherad Jff     96 p.
 8  Ole Gunnar GULBRANDSEN     JC  Ådal Skl        96 p.
 9  Ann Kristin BRUBRÅTEN      JC  Ådal Skl        95 p.
 10  Eli TORSTEINSRUD        JC  Ådal Jff        94 p.
 11  Tore STUBBERUD         JC  Vang Jjf        91 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 12  Bjarne N. GRANUM        JC  Torpa Jsk        89 p.
 13  Arnfinn NYHUUS         JC  Ådal Jff        87 p.
 14  Anne-Lise HARALDSTAD      JC  Torpo          84 p.
 15  Lise ANDERSEN          JC  Nes Jff         83 p.
 16  Per Emil NILSEN         JC  Gjøvik Jff       82 p.
 17  Steinar FAGERÅS         JC  Sokna Jff        82 p.
 18  Rune BERG            JC  Ådal Skl        82 p.
 19  Hans Johan ÅSLIBRÅTEN      JC  Hedalen         79 p.
 20  Jo Halvard MYHRE        JC  Ådal Skl        77 p.
 21  Kjell ØLSTADLØKKEN       JC  Sokna Jff        77 p.
 22  Bjørn KARLSEN          JC  Lunner Skl       77 p.
 23  Per Magne SOLBERG        JC  Ådal Skl        74 p.
 24  Bjørn STRAND          JC  Gran J.F        73 p.
 25  Heidi BJERKE          JC  Ådal Skl        61 p.
 26  Jostein EKEREN         JC  Krødsherad Jff     56 p.
 27  Eddy LUDVIGSEN         JC  Ådal Skl        54 p.
 28  Ingvild ERTSÅS         JC  Nes Jff         52 p.
 29  Bjørn NYSTUEN          JC  Skude Jf        51 p.
 30  Anne Lise THORSTEINSRUD     JC  Ådal Jff        40 p.
 31  Leif Håkon ODDA         JC  Ådal Jff        34 p.

                 Yngre Junior                  
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Amund VOLEHAUGEN        D1  Torpa         142 p.
 2  Magnus STRAND          D1  Sokna Jff       112 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 3  Jan Tore SKEDSMO        D1  Nannestad Jff     108 p.

                 Eldre Junior                  
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Kim Martin ZIOLKOWSKI      D2  Ådal Jff        136 p.
 2  Ann Merete ANDERSEN       D2  Krødsherad Jff     129 p.
 3  Truls Roar KARLSON       D2  Krødsherad Jff     126 p.
 4  Sverre UDAHL          D2  Gjøvik Jff       125 p.
 5  Torstein HUSET         D2  Hedalen        125 p.
 6  Stian BROKERUD         D2  Lunner Skl       123 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 7  Jørgen NORUM          D2  Sør Odal        121 p.
 8  Tor Heine ÅSLIBRÅTEN      D2  Hedalen        103 p.
 9  Lise PETTERSBAKKEN       D2  Eina          102 p.
 10  Sondre DIGENE          D2  Hedalen         98 p.
 11  Snorre OSET           D2  Ådal Jff        83 p.
 12  Henrik S. HUSET         D2  Nord Aurdal Jff     64 p.

                 Yngre Veteran                 
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Oddmar LARSEN          E1  Åslia J.Sk.K.     143 p.
 2  Johan LANGVED          E1  Andebu Jff       139 p.
 3  Robert GRANBERG         E1  Andebu Jff       136 p.
 4  Lars YGGESETH          E1  Nannestad Jff     135 p.
 5  Egil NYHUS           E1  Krødsherad Jff     134 p.
 6  Gunnar KANA           E1  Hedalen        134 p.
 7  Odd Johan KANA         E1  Hedalen        133 p.
 8  Ola BECH            E1  Vestre Brandbu     132 p.
 9  Jon NORDENGEN          E1  Tyristrand Sk.Lag   127 p.
 10  Ivar NYHUS           E1  Krødsherad Jff     125 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 11  Øystein OLSEN          E1  Nannestad Jff     121 p.
 12  Jan UNDERDAL          E1  Sauherad Sk.L     121 p.
 13  John FLATEBY          E1  Buskerud Jf      120 p.
 14  Svein  H. MYHRE        E1  Tyristrand Sk.Lag   117 p.
 15  Jostein SKANCKE         E1  Lunner Skl       116 p.
 16  Oddvar LIEN           E1  Begnadalen       116 p.
 17  Bjørn LINDAHL          E1  Tyristrand Sk.Lag   116 p.
 18  Alf SKOGLUND          E1  Brandbu Sk.Lag     115 p.
 19  Kristian THORESEN        E1  Ådal Jff        112 p.
 20  Asle BRØRBY           E1  Vestre Brandbu     106 p.
 21  Herbert GRANBERG        E1  Andebu Jff       106 p.
 22  Kjell ROGNÅS          E1  Nord Aurdal Jff    102 p.
 23  Tormod INGEBRETSEN       E1  Lunner Skl       102 p.
 24  Knut Arild BROBERG       E1  Vestre Brandbu     92 p.
 25  Anders KVÆRN          E1  Vestre Brandbu     92 p.
 26  Bjørn SØRUM           E1  Skude Jf        90 p.
 27  Peder STØEN           E1  Vestre Brandbu     84 p.
 28  Odd NYDAL            E1  Skude Jf        68 p.

                 Eldre Veteran                 
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Bjørn BAKKEN          E2  Siljan Jf       144 p.
 2  Magnus LØVHAUG         E2  Nord Aurdal Jff    141 p.
 3  Hans JAHREN           E2  Nannestad Jff     140 p.
 4  Agnar MARTINSEN         E2  Nord Aurdal Jff    134 p.
 5  Kåre Arvid FOSSNES       E2  Nord Aurdal Jff    134 p.
 6  Jørgen BERG           E2  Eina Skl        131 p.
-------------------------- Siste premie --------------------------------
 7  Kåre STADSVOLL         E2  Torpa Jsk       130 p.
 8  Eilev ØYNEBRÅTEN        E2  Hemsedal Jf      130 p.
 9  Oddbjørn SKAUERUD        E2  Nord Aurdal Jff    129 p.
 10  Odd JAKOBSEN          E2  Lunner Skl       124 p.
 11  Torleif BAKK          E2  Sørkedalen Jff     123 p.
 12  Alfred SKEDSMO         E2  Nannestad Jff     122 p.
 13  Oddvar MARTINSEN        E2  Nord Aurdal Jff    122 p.
 14  Bjarne BLIEN          E2  Eina Skl        120 p.
 15  Harald ABELGAARD        E2  Ådal Jff        115 p.
 16  Mikal ØVERGARD         E2  Begna Sk.L       72 p.

                Yngre Aspirant                 
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Anne TVEDT           YA  Østre Hol Jff     145 p.
 2  Anders BJØRKHOLT        YA  Øvre Ådalen      140 p.
 3  Eskil OTTOSEN          YA  Vestre Toten      137 p.
 4  Kevin Andre HAUGEN       YA  Nes Jff        133 p.
 5  Marius OMSRUD          YA  Hedalen        131 p.
 6  Caroline BRENDEN        YA  Hedalen        130 p.
 7  Olaf HAUG            YA  Skude Jf        128 p.
 8  Maja SKOGSTAD          YA  Hedalen        125 p.
 9  Helene VOLEHAUGEN        YA  Torpa Jsk       120 p.
 10  Bjørn Erik SKOGSTAD       YA  Hedalen        114 p.
 11  Olav T. GARLI          YA  Hedalen        111 p.
 12  Heidi W. HALVORSEN       YA  Lunner Skl       110 p.
 13  Anders SKINNINGSRUD       YA  Hedalen        109 p.
 14  Jostein STRANDBRÅTEN      YA  Begnadalen Skl     109 p.
 15  Toralv S. IVERSEN        YA  Hedalen        105 p.
 16  Gunvor RÅEN           YA  Krødsherad Jff     104 p.
 17  Edvard M. BAKKE         YA  Hedalen        103 p.
 18  Vilde STRANDBRÅTEN       YA  Hedalen         98 p.
 19  Torjus KJENSRUD         YA  Hedalen         98 p.
 20  Guttorm ØVERBY         YA  Hedalen         97 p.
 21  Ola ØVERBY           YA  Hedalen         94 p.
 22  Maja ALFREDSEN         YA  Hedalen         89 p.
 23  Alice KULTERUD         YA  Hedalen         88 p.
 24  Gøran SLETTEBRÅTEN       YA  Hedalen         87 p.
 25  Roy Atle KJENSRUD        YA  Hedalen         83 p.
 26  Lars Andreas HUSET       YA  Hedalen         81 p.
 27  Hege K. SKOGSTAD        YA  Hedalen         80 p.
 28  Elise H. ÅSLI          YA  Hedalen         76 p.
 29  Hege B. FEKJÆR         YA  Hedalen         76 p.
 30  Jens Rune UDAHL         YA  Gjøvik Jff       74 p.
 31  Knut Erik BRAGER        YA  Skude Jf        72 p.
 32  Kjell Arne LØNNINGEN      YA  Hedalen         71 p.
 33  Linea KULTERUD         YA  Hedalen         63 p.
 34  Hanna SKEIDE          YA  Hedalen         58 p.
 35  Mia OMSRUD           YA  Hedalen         55 p.
 36  Malin E. HARTVIGSEN       YA  Hedalen         45 p.
 37  Olaug M. BAKKE         YA  Hedalen         40 p.
 38  Magnus BRUSKERUD        YA  Hedalen         12 p.

                Eldre Aspirant                 
Pl.  Navn:              Kl. Klubb:         Poeng
------------------------------------------------------------------------
 1  Arne Magnus HUNSTAD       EA  Eina Skl        140 p.
 2  Jeanette BROKERUD        EA  Lunner Skl       136 p.
 3  Christian BRENDEN        EA  Hedalen        127 p.
 4  Emil HAUG            EA  Skude Jf        124 p.
 5  Joakim Winger ANDERSEN     EA  Brandbu Sk.Lag     120 p.
 6  Per Kristian GOPLEN       EA  Torpa Jsk       111 p.
 7  Maren NYDAHL          EA  Torpa Jsk       108 p.
 8  Hans HAUG            EA  Skude Jf        102 p.
 9  Simen STRANDBRÅTEN       EA  Begnadalen Skl     100 p.
 10  Even HAGA            EA  Stjernen Skl.      94 p.
 11  Ivar S. IVERSEN         EA  Hedalen         85 p.
 12  Sondre HAGEN          EA  Gol Sk.L        84 p.
 13  Heidi Helling LIAHAGEN     EA  Uppheim Sk.L      79 p.
 14  Jon FOSSHOLT          EA  Hedalen         36 p.