Sist oppdatert: 13.02.2007 07:58

100 kilometer – 100 nye andeler

LINE WERMUNDSEN MORK
 
 

Det flotte vinterværet gav oss god gli i helga: 17 nye andeler!(Inklusive noen som ikke tidligere var registrert).

Denne vinteren har løypestyret to klare målsettinger:

1.      Flotte skiløyper

2.      100 nye andeler tegnet

Skiløypene ordner vi, andelene må dere hjelpe til med. Hedalen Løypelag er et løypelag av og for brukerne.  

Status 12. februar:

Det flotte vinterværet gav oss god gli i helga: 17 nye andeler! (Inklusive noen som ikke tidligere var registrert).

Målet er illustrert gjennom løypekartet vårt, nøyaktig 100 km. Harald har 83 kilometer igjen å kjøre/andeler å selge før vi starter trykkingen av flotte andelsbrev med motiv fra Hedalsfjella. 

Andelstegning kan meldes på e-post loypelag@hedalen.no  

Kr 3000,- pr andel innbetales ved tegningen til Hedalen Løypelag BA, 3528 HEDALEN.
Konto nr 6185 05 30490. Husk å merke med tydelig navn i overensstemmelse med eier av andelen.