Sist oppdatert: 02.02.2007 07:09

Litt fra menighetsrådet

ELDOR BRÅTHEN
 
  Blomsterutdeling
Hjertelig takk til alle som var med og delte ut blomster til Hedalens eldste før jul!

Forbønnstjeneste
På siste møte i menighetsrådet tok vi opp en henvendelse fra ”forbønnsgruppa” ved Anne Eide Jordet.
Svein og Gunhild Breen, Gerd og Herman Sukke og Anne E. Jordet organiserte i forrige menighetsrådsperiode forbønnstjeneste for innbyggerne i Hedalen. ”Målet er at hver enkelt i bygda skal bli bedt for.”
Gruppa har sagt seg villige til å organisere og videreføre arbeidet, og vi i menighetsrådet er glade og takknemlige for at noen vil ta på seg denne viktige tjenesten.

Trosopplæringsprosjektet: Størst av alt
Kirkelig fellesråd har forlenget Lenes Grimsruds engasjement t.o.m. 31.12.2008.
Lene og hennes medarbeidere gjør en flott og kjempeviktig jobb. Av og til har ”Salto”
Innslag i gudstjenesten, og da blir den gjerne litt ekstra spennende. Stikk innom gudstjenesten!
Mentor Cesilie Holdø fra IKO (institutt for kristen oppseding) kommer til Hedalen 19. februar for å ha møte med menighetsrådet som er styringsgruppe for prosjektet.

”Vi over 60”
Her har vi dårlig samvittighet. Arrangementet skulle ha vært holdt for lenge siden, men Hedalen er ei aktiv bygd, og når vi har blinket ut en dato, har det hendt at vi har kollidert med andre arrangement. Det må vi prøve å unngå.
Nå blir det endelig ”Vi over 60”-arrangement på Nordre Lokalet lørdag 24.mars kl.16.00. Sett av datoen, om du er i ”målgruppa.” Hedalen Helselag betaler regninga for det vi skal ete og drikke. Helselaget er gode å ha!

Årsfest og årsmøte
Sett av kvelden 22.april!

Offergave
En gudstjenestesøndag i høst ble det gitt 1835 kroner til Det norske misjonsselskap. Pengene ble gitt til prosjektet ”Rent drikkevann i Laos”, og det er kjekt å kunne videreformidle til dere hilsen fra NMS: ” Hjertelig takk for at vi står sammen i utfordringen med å virkeliggjøre visjonen om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land!
Tusen takk for gaven, og Guds velsignelse over arbeidet i menigheten!”

Kulturminner og verdiskaping
Nevner til slutt at Valdres og Nord-Gudbrandsdal sammen er valgt ut som ett av 10 pilotprosjekt. Valdres er ”stavkirkedalen”. Vi har 6 av landets 28 stavkirker, og stavkirkene er en viktig grunn til at Valdres har kommet med.