Sist oppdatert: 18.02.2007 09:35

Gamle handverkere i Hedalen

INGER STENSRUD
 
  Det var mange slags handverk som ble gjort i bygda før som ikke er aktuelt nå. Og mange flinke handverkere på sine områder. En slik var Hermann Ruste som drev med lagging. Det var før plastikkens tid at trekjøreler ble brukt. Hermann var født i 1864 i Farin i vestre Bagn og døde i Ruste 1957.

Foreldrene var Timann og Guri, og han hadde en bror, Erik. I 1876 skulle familien emigrere til Amerika, og de forlot Farin for å gå over åsen til Hallingdal, videre til Bergen og Amerikabåten. Da de kom til Driftesetra på Teinevassåsen, syntes de det var så fint der, at de ombestemte seg og kjøpte den. Her ble de noen år.

Faren døde tidlig, og Guri og gutta kjøpte da søre Fekjærruste. Erik døde i 1913,og mor Guri i 1922, så nå var Hermann alene. Han giftet seg aldri, og drev bruket sitt med kyr osv. Men ved siden av dette var han flink med lagging.

Verkstedet sitt hadde han i et hjørne på kjøkkenet. Her ble de fineste smørbutter, rakefiskbutter, vaskebaljer, kjøttstetter osv. lagget, og som det finnes rester av i bygda enda.


Aslaug Tidemann og Hermann på trammen i Ruste

Da han ble gammel, solgte han Ruste til Tidemann Fekjær, som ble gift med med Aslaug fra Reinli. Han ble over 90 år og trivdes godt med folk i huset. Han sa det sjøl at det største øyeblikket var da Guri Berthine ble født i 1950.


Tidemann og Hermann med Guri Berthine mellom seg
----

I Ruste har de en gammel klarinett som Timann fra Farin spilte på. En slik klarinett var det visst Halvor Grønhaug spilte på når han gikk foran i 17. mai-toget i Hedalen i gamle dager.