Sist oppdatert: 02.02.2007 20:52

Orienterte om bredbåndsutbygging i kommunen

 

Torsdag 1.2. ble videre utbygging av bredbånd i kommunen tatt opp i spørretimen. Rådmann Erland Odden ga denne orienteringa:

1. Administrasjonen gjennomførte sommeren 2006 en kartlegging som bakgrunn for søknad til HØYKOM om statlige midler til bredbåndstbygging. Kartleggingen ble utført i samarbeid med Eidsiva bredbånd og Oppland fylkeskommune, og konkluderte med at det var 138 husstander/bedrifter i Sør-Aurdal som mangler tilbud om oppkobling til bredbåndsnettet.

På denne bakgrunn ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse med forslag til teknisk løsning for sentralene Begna og Hallum, der de fleste som ikke har tilbud om bredbåndstilkobling befinner seg. Prislappen på denne løsningen ble anslått til ca. kr. 550.000, der det ble søkt om kr. 200.000 fra HØYKOM.

Søknaden ble avslått. Ny søknadsfrist ble publisert omtrent samtidig med fremleggelsen av forslag til statsbudsjett, og før vi hadde fått tilbakemelding på vår søknad. Derfor var det ikke naturlig å tenke på ny søknad allerede på det tidspunkt.

Hva kan Sør-Aurdal kommune gjøre?

Det er naturlig å tenke seg å prøve med ny søknad når neste tilskudds-mulighet blir annonsert, tilpasset de vurderingskriterier HØYKOM arbeider etter. Ett kriterium er at det prioriteres søknader der fylkeskommunen eller en region søker samlet for flere kommuner. Dette var vi klar over ved søknaden i fjor sommer, men svært kort tidsfrist gjorde at slik samordning ikke var mulig.

Derfor har jeg vært i kontakt både med fylkeskommunen (Dag Arne Henriksen), HØYKOM (Vemund Riiser) og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Signe Horn) for å sjekke ut mulighetene framover.

Fylkeskommunen har ikke ressurser til slik samordning, de anbefaler en søknad i regi av Region Valdres.

HØYKOM opplyser at det ikke er planer om noen ny utlysning av midler i år – pengene er brukt opp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet stadfester at pengene er brukt opp. Etter de beregninger de sitter inne med vil ca 98 % av landets husholdninger og bedrifter ha tilbud om bredbåndsoppkobling når de bevilgede pengene er brukt opp. Etter spørsmål om de resterende 2 % sies det at neste mulighet ligger i at regjeringen evt. foreslår mer midler i revidert nasjonalbudsjett.

Spørsmålet blir da om vi skal vente på neste mulighet, eller om vi skal søke andre samarbeidspartnere på finansieringssiden (bredbåndsleverandør/ utbygger, SAE, bedrifter osv.)?

2. Vi kan prøve å få til en sak i mars-møtet, men spørsmålet er hva den skal omfatte, vil gjerne ha litt innspill på det.