Sist oppdatert: 04.02.2007 20:08

Teinevassåsvegen (vegen Åsliseter - Buskerud grense)

ANNY PERLESTENBAKKEN
 
 

Vi vil med dette få informere om bomavgift på Teinevassåsvegen, samt rettsaken om hvem som skal eie vegen Buskerud grense – Nesbyen.

 

Fra 01.01.2007 har styret fastsatt følgende nye bomavgifter:

 

Personbil:                     kr   30

Lastebil:                       kr   50

Buss:                           kr   50

Årsavgift:                     kr  350

 

Årsavgift innbetales til:  Teinevassåsvegen, 3528 Hedalen, bankkontonr: 6185 05 70581.

 

På grunn av at bomkassa fra tid til annen blir brutt opp, anbefaler styret hytteeiere og andre, som benytter vegen en del, til å betale årsavgift.  Samtidig beklager vi sterkt den dårlige vegstandarden som var deler av sommeren  2006.  Vi regner med å få foretatt noe vedlikehold som kan gi bedre veg sommeren 2007.

 

 

Styret for ”Teinevassåsvegen”

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

VEGEN BUSKERUD GRENSE- NESBYEN (”VASSFARVEGEN)

 

Rettssaken om hvem som skal eie vegen Buskerud Grense – Nesbyen (Vassfarvegen), har gått gjennom Kjæremålsutvalget og blir avgjort i Høyesterett.  At Kjæremålsutvalget har sluppet saka gjennom til Høyesterett, må kunne tolkes dithen at saka har prinsipiell interesse. Les mer her.

 

Arild Skaret er talsmann for de private grunneierne som har anket saka inn for Høyesterett.  Han opplyser at de fortsatt trenger ytterligere økonomiske midler for å få sluttført saka. 

 

Sør-Aurdal kommune har ved flere budsjettbehandlinger ytret ønske/hatt med i budsjettet privatisering av den kommunale vegen Åsli – Åsliseter. Skaret er svært takknemlig dersom noen på ”Hedalssida” vil  være med å bidra økonomisk til rettssaka.  

 

Vennligst ta da kontakt med Arild Skaret tlf. nr. 32 06 73 11 for nærmere opplysninger  om kontonummer og evt. andre opplysninger.