Sist oppdatert: 05.02.2007 09:37

En utmerket skihelg

Tekst: Arne Heimestøl
Foto:
Gunvor Strandbråten
 
  Fredag kjørte løypemaskina 56 km med løyper i Hedalsfjella og i Muggedalen. Jeg har prøvd 33 km av disse løypene og finner grunn til å gratulere løypekjørerne og Hedalen løypelag med resultatet de har oppnådd på kort tid!

La meg begynne med Muggedalsrunden. Den er på 19 km. Det er mulig å starte på Reset, gå nesten til Høgdefjell, tilbake til veien et stykke ovenfor bommen – og så renne ned på myrene i Muggedalen. I dette området er det tilstrekkelig med snø, og løypene er rett og slett fantastiske! En kamerat og jeg gikk hele runden, men tok en lang avstikker forbi Høleravatnet og til Høvreslia. Det er nemlig forbindelse til løypenettet som kommer fra Bagns-sida.

Muggedalsrunden kommer til bilvei ved Skarsetra. Løypemaskina kjører på denne veien for å kommer over elva, og veien opp mot Reset er også vinterbrøyta. Etter ca. en kilometer er det igjen flotte løyper tilbake til Reset.

Denne runden anbefales! Det er lange strekninger som stort sett holder seg i myrkanter. Siden det er to spor de fleste steder, er det fint å gå ved siden av hverandre.

Fledda - Tipp - Søbekkseter - Fledda

Lørdag gikk jeg fra Fledda, til Tipp (Storaustjern) - videre til Søbekkseter - over Busuvannet og tilbake til Fledda. Løypemaskina hadde kjørt spor fra Søbekkseter via Tipp til Fledda dagen før. På fjellet er det lite snø, så enkelte steder var det ikke satt spor. Det var ikke noe problem, for det var kjørt med snøscooter og sporkall ved siden av hovedtraseen.

Fra Trevatna og ned til Søbekkseter var det meget bra spor. Tilbake til Fledda gikk det i løype laget av snøscooter med sporkall. Også denne runden anbefales! Og lurer du på hvilke løyper som er oppkjørt til enhver tid, kan du få informasjon enten på løypelagets side eller på mobiltelefon 41 76 33 11.

Status

Det er mye som har kommet på plass på kort tid. Mer snø ønskes. Det vil lette løypekjørernes arbeid i snaufjellet. Men vær og vind får vi nok ikke gjort så mye med.

På andre områder kan vi fortsette i det samme gode spor som vi har startet. Leserne kan bidra på minst to måter:

  1. Hedalen Løypelag trenger fremdeles flere andeler for å kunne betale resten av løypemaskina. Ønsker du å bidra, finner du mer informasjon på denne sida. Det er lov å utfordre andre til å delta også. Det gleder meg at så mange har fått et eierforhold til denne saken. Gjennom godt samarbeid og felles innsats kan Hedalen løypelag være gjeldfritt når våren kommer. Skal vi satse på det?
     
  2. Det koster å kjøre løyper hver helg. Løypebidragene finansierer dette. Hedalen løypelag kan kjøre akkurat så mye som det bidragsyterne betaler for. Det gis ikke noen offentlige tilskudd. Konklusjon: Grunneiere, bygdefolk, hyttefolk, næringsliv og andre: La oss betale inn slik at det kan bli oppkjørte løyper til våren kommer og snøen reiser! Konto: 6182.56.78467. Merk innbetalingen "Hedalen løypelag". Foreslått beløp: 450 kroner.