Sist oppdatert: 09.01.2007 21:23

Trosopplæringsreformen

LENE GRIMSRUD
 

 

I mai 2003 vedtok Stortinget ”Reform av kirkens trosopplæring”. Dette er en veldig spennende og flott reform for hele Norge. Bakgrunnen for reformen er at kristendomsundervisningen i stor grad er blitt borte fra skolen. Derfor ønsker regjeringen at alle døpte fra 0 til 18 år, skal få tilbud om undervisning i den tro de døpes til.

Formålet med reformen er at norske barn skal få egen identitet i forhold til sin religion, kristendom. Barn fra andre kulturer har i dag et helt annet forhold til sin religion, som de norske barna i stor grad mangler. Ved å gi barn større trygghet i sin egen tro vil de lettere også respektere og tolerere andre religioner. Samtidig kan tro gi de fleste en tryggere hverdag og hjelp til å møte og takle vanskelige utfordringer i livet. 

Hedalen menighet er blant ca 250 menigheter (omtrent 20 % av alle landets menigheter) rundt i landet som er valgt ut til å være prosjektmenighet. Dette innebærer at vi skal være med å finne fram hvordan en kan lage et godt undervisningsopplegg som flest mulig ønsker å være med på, for ulike aldersgrupper. Ønsket er å nå alle, ikke bare de få som tidligere har vært med på søndagsskole og lignende. Og samtidig skal tilbudet være godt og gi barna noe positivt. Dette er selvsagt en stor utfordring, som det er både spennende og vanskelig å jobbe med. 

Gjennom jobben min som barne- og ungdomsarbeider i Hedalen og Begnadalen, håper jeg å få være med å gi barn og unge et mer positivt selvbilde og syn på mennesker rundt seg. Samtidig har troen gitt meg så mye gjennom gleder og sorger i livet. Og jeg håper at andre kan få oppleve det samme. Altfor mange barn og unge sliter med et for dårlig syn på seg selv, og dermed også ofte på verden rundt.

Samtidig tar troen opp temaer og verdier som berøres i altfor liten grad i de fleste sammenhenger. Derfor tror jeg vi trenger trosopplæring. Jeg syns det er enormt spennende å få være med på å gi andre mer kjennskap til det.