Sist oppdatert: 01.01.2007 17:38

Bidrag til løypekjøring

LINE WERMUNDSEN MORK
 
  I disse dager mottar alle hytteeiere og bygdefolk i Hedalen det årlige brevet fra Sør Aurdal Utvikling med oppfordring om frivillige bidrag til løypekjøring i området.

Fra Hedalen Løypelag sin side håper vi på stor oppslutning om innbetalingene, både fra andelseiere og andre som ser verdien av skiløyper i Hedalsfjella.

Sør Aurdal Utvikling sørger for å samle inn midlene og så fordele dem ut igjen til de lokale løypelagene. Hedalen Løypelag kommer ikke selv til å kreve inne penger, og vi er helt avhengige av disse midlene for å dekke årets driftsutgifter.

Riktignok har driftsutgiftene vært lave så langt i sesongen av naturlig årsaker, men i skrivende stund har det falt 10 cm snø, og vi ivrer etter å komme i gang.

De inntektene løyepelaget har fått gjennom andelstegningen, skal dekke investeringene i maskiner og utstyr, driftsutgiftene er forutsatt dekket gjennom de faste ”løypebidragene” som før.