Sist oppdatert: 22.01.2007 16:13

Mastergradsstudenter besøkte Hedalen

GUNNAR FOSSHOLT
 
 

Nærmere 20 mastergradsstudenter fra Hedmark og Oppland var fredag på Fekjær Psyk. Senter. Bakgrunn for turen var at de er i gang med et mastergradsstudium med tittel:  ”Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet”.

 

Høgskolen i Gjøvik i samarbeid med høgskolen i Lillehammer og høgskolen i Hedmark står bak det nye studiet. Disse utgjør til sammen Innlandsuniversitetet. I denne modulen tar studentene for seg ”strategier og metoder for ressursmobilisering og utviklingsarbeid i lokalsamfunnet”.
 

Derfor ønsket de å komme til Hedalen og Fekjær Psyk. Senter for å høre mer om Fekjær, forskningsprosjektet ved Fekjær og Småsamfunnsprosjektet.
 

Knut Korsæth stilte sporty opp på sin 75 års dag og orienterte om lokalsamfunn i Oppland inkl. Hedalen på bussturen fra Gjøvik, og fortsatte orienteringen på Fekjær.  


Studentene fikk først orientering om Fekjær Psyk. Senter. Deretter fikk de høre om Småsamfunnsprosjektet. Både bakgrunn, gjennomføring, tiltak og erfaringer ble presentert.

Studentene viste stor interesse og fulgte opp med mange gode spørsmål. Det ble mot slutten av dagen tid til en grundig gjennomgang av forskningsprosjektet ved Fekjær. Dagen avsluttet med en hilsen fra Sør-Aurdal kommune ved rådgiver Stig Solbrekken.

 

Studentene er nå klare til å anvende sitt kjennskap til Hedalen og Fekjær videre i sitt mastergradarbeid. Håper det kan bidra til markedsføring av bygda vår.