Sist oppdatert: 27.01.2007 07:20

Innspill til Hedalen bygdeutvalg

ARNE HEIMESTØL
 


Etter at årsmøtesakene i Hedalen bygdeutvalg var vedtatt sist fredag, ble det gitt rom for innspill til styret.

Lars Elsrud var opptatt av at vi må sikre tilstrekkelig med arbeidskraft til området vårt. – Vi må både få folk til å flytte hit og ta vare på dem slik at de blir boende her.

Magne Ruud viste til at Småsamfunnsprosjektet nå er lagt ned. Bygdeutvalget bør være en pådriver i veisaken Nes-Nes og også arbeide for at alle som ønsker å få bredbånd, må få tilbud om dette.

Emmy Bakkom viste til at Småsamfunnsprosjektet har satt ned ei arbeidsgruppe som skal arbeide videre med veisaken. Hun var ellers opptatt av at det bør være en rasteplass i bygda. Denne saken har vært tatt opp tidligere, men ble parkert.

Nyvalgt leder i Hedalen bygdeutvalg, Jan Warberg, viste til Lars Elsrud sin orientering om brøtningsfestival i Vassfaret. Dette mente han er en god idé, og det burde være mulig å få mer ut av det som har med tømmer å gjøre.

– Vi kan gjøre hverandre gode, sa Lars Elsrud, og tok opp forholdet til bydeutvalgene i Nes og Begnadalen. – Dersom vi samordner våre utspill, er det større sjanse for at vi kan bli hørt, spesielt i veisaken.

Oddny Lund var opptatt av legevaktsamarbeid med Ringerike. Etter at det nå er kommet lege på Nes, er dette temaet mer aktuelt. Det er betydelig kortere vei til sykehuset i Ringerike enn til Gjøvik.

– Vi må ta vare på dem som bor i byda, mente Emmy Bakkom. – Tidligere hadde Hedalen bygdeutvalg samlinger for ungdom. Disse tilbudene bør gjenopptas. Bygdekvelder er et godt tiltak, og slike kvelder kan alle lag og foreninger samarbeide om.