Sist oppdatert: 30.01.2007 06:43

Bygdeutvalgets arbeid

JAN WARBERG
 


Bygdeutvalget har gjennomgått saker som har vært behandlet i det gamle styret.


Vassfarskilting: Det ble sendt en søknad som er blitt avvist hos vegmyndighetene. Vi bør lage til en ny søknad og fremme gjennom Erling Ås, Sør-Aurdal kommune.

Reset, parkering: Vi bør ta kontakt med de som har hatt kontakter innenfor denne saken tidligere.

Stavkirken, parkering: Vi bør følge opp denne med kommunen.

Videregående utdanning i Hønefoss: Ordfører har sett på det, og skal følge opp saken videre i regionrådet. Vi bør sende en ny henvendelse slik at dette ikke går i glemmeboka.

Småsamfunnsprosjektet: Prosjektet har etablert en veigruppe. Næringsdelen skal visstnok inn i Hedalen Markedsforum, for samordning av markedsføring og innsats

Rasteplass: Det ligger en gjengrodd rasteplass på den gamle veien over fjellet, Jenlismyra. Bord og benker. Tilgjengelighet – utseende – restaurering – bruksrett? Det kunne også vært noe ved skisenteret.

Internett: Kartlegging av hvem som har fått avslag på på bredbånd grunnet manglende linjer hos Telenor. Optisk linje sør i bygda – hvem eier denne?

Bygdekvelder – ungdomskvelder. Bygdeutvalget kan være koordinator overfor lag og foreninger, elevråd – utflytta videregående elever?

Nye saker:

Brøtningsfestivalen i pinsen – siste helg i mai.


Få til noe mere rundt denne brøtningen, det kan være marked – musikk – salgsmesse for lokalt produserte mat og håndverksvarer – utedans – camping – bruk av tømmer til håndverk – sagbruk – trekunst – motorsagkunst - alt som kan lage dette til en minnerik opplevelse både for bygda og tilreisende.

Bygdeutvalget skal ha nytt møte den 18.2 kl 17.00 på Bakeriet. Dersom noen har noen tanker rundt det vi jobber med – eller andre ting – så send en mail – ta en telefon – eller møt opp og fortell hva du tenker på. Om du er 12 eller 102 – spiller ingen rolle, bare du har noen tanker rundt hvordan du vil ha det i bygda di.

Her finner du Bygdeutvalgets nettside.