Sist oppdatert: 01.07.2007 08:30

Kjære brukere av hedalen.no!

STYRET I STIFTELSEN HEDALEN.NO
 
 

                                                             Hedalen, 30. juni 2007 

Hedalen.no har nå vært drevet i regi av Stiftelsen hedalen.no i litt over ett år. Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa hedalen.no.

Nettstedet skal være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedølinger, og dessuten være et knutepunkt mellom hyttebrukerne og bygdefolket. Hedalen.no skal også bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.

Det siste året har vært preget av stor aktivitet. Nytt design og forumsløsning er kommet, og hytteeiere, bygdefolk og utflytta hedølinger har bidratt med mange gode kommentarer og innlegg. Redaktørens arbeidsinnsats målt i timer har vært tilsvarende 25 % stilling. Hans arbeid består for det meste i å lage oppslag, oppdatere presentasjonssider, samt å legge ut de daglige oppdateringene.

Inntektene til nettstedet kommer fra reklame, nettsider for bedrifter, offentlige etater, lag/foreninger og utleie av e-postadresser.  

 

Vi håper du som bruker har glede av det hedalen.no har å by på. Det være seg redaksjonelt stoff eller interessante diskusjoner og innlegg på forum. For å legge et mer solid økonomisk grunnlag for et enda bedre nettsted ønsket siste årsmøte at styret skulle invitere brukerne til å gi et frivillig pengebidrag. Dette syntes vi  var en god idé, og vi tillater oss derfor med dette brevet å henvende oss til både bygdefolk, hyttefolk og utflytta hedølinger. Vi er svært takknemlige for den støtten som vi kan få, da det er vanskelig å drive hedalen.no etter vanlige forretningsmessige prinsipper. Til det er inntektsgrunnlaget for lite. Hvem som bidrar og med hvilke beløp, vil ikke bli offentliggjort.          

 

Dersom du skulle ønske å hjelpe oss med et bidrag, betales beløpet inn til stiftelsens konto: 6185 05 26450 

 

Vi vil benytte denne anledningen til å takke brukere og bidragsytere for den velviljen som har vært vist og vises vår virksomhet og samtidig ønske alle en riktig god sommer! 
 

Hilsen
Styret i Stiftelsen Hedalen.no