Sist oppdatert: 10.07.2007 07:08

En bjørn til?

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: RUNE STENSLETTE OG GUDBRAND ASLESEN STRØMMEN
 
  Søndag kveld ble det funnet to sauekadavre i beiteområdet Lia ved Volden. Sauene eies av Gudbrand Aslesen Strømmen og Geir Vegger Bergsrud i Begnadalen. Rovviltkonsulenten i Ringerike har vært på stedet og fastslått at det også her er bjørn som har vært på ferde. De to sauene er drept med ca. en ukes mellomrom. Bøndene vil nå søke om fellingstillatelse på bjørn.

– Dette kan tyde på at det er mer enn en bjørn i området, sier Gudbrand Aslesen Strømmen. Les mer om bjørnen som tok to søyer ved Skålevassåsen.
– Vi setter pris på om publikum sier fra om slike funn også i våre beiteområder.  Observasjoner gjort på denne sida kan meldes til Strømmen på mobil 92 61 80 50.

Bildet til venstre viser spor etter nesebitt, noe som er typisk for bjørnen.