Sist oppdatert: 26.07.2007 07:13

37 av 45 grunneiere går inn for å stenge Vassfarvegen

ARNE HEIMESTØL
 
 
Regnværet og manglende vedlikehold har laget mange og dype sår i Vassfarvegen, vegen som går fra fylkesdelet til Nesbyen. Etter høyesterettsdommen, der et knapt flertall ga kommunen medhold, er det sår og mistillit som preger forholdet mellom grunneiere og Nes kommune. 37 av 45 grunneiere går inn for å stenge vegen.
Blir det slike skilt veifarende møter på Vassfarvegen?
Gerd Eli Berge (Senterpartiet) i Nes vil ha dialog for å finne en løsning. Varaordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal vil gi støtte til den private veien fra Teinevassåsen til Vangsbekken, og han vil ha møte med berørte parter.

Historikk

Vegen det er tale om, er 24 km lang. Fram til 1996 var den i privat eie. Den ble bygd ut til fylkesvegstandard, og i 1996 overtok kommunen eier- og driftsansvaret.

Men i 2002 vedtok kommunestyret i Nes å kvitte seg med Vassfarvegen. Dette ville gi en årlig innsparing på 400 000 kroner. Et nytt kommunestyre bekreftet det første vedtaket, og det utløste rettsstrid mellom sju grunneiere og kommunen. Grunneierne mente at kommunen ikke kunne tilbakeføre vegen og viste til en avtale fra 1996. Kommunen tapte i tingretten, men vant rettsrundene i lagmannsrett og høyesterett.

Mulige løsninger

Etter det Hedalen.no erfarer, foreligger det forslag om tre alternative løsninger:

  1. Å grave over veien ved fylkesdelet (Vangsbekken). Kjetting fra Nesbyen (skytebanen), slik at de som har årskort, får nøkkel.

  2. Låse med kjetting ved Vangsbekken og ved skytebanen ved Nesbyen. Rettighetshavere (grunneiere og hytteeiere) løser årskort og får nøkkel til bommen. For de som skal kjøre fra Hedalen, blir det en forutsetning at de må løse bompenger eller årskort i den private veien på Hedalssiden.

  3. Sette opp elektronisk bom ved skytebanen ved Nesbyen med bidrag fra Nes kommune og ellers ikke gjøre endringer i forhold til dagens system.

Kommunens holdning

Etter at Høyesterett hadde avsagt dom, har Nes kommune lagt fram tilbud om hjelp til oppstart av privat drift av Vassfarvegen:

For å komme videre med etableringen av en privat veg, må rettighetshaverne i vegen samles til en konstituerende generalforsamling. I denne anledning vil Nes kommune gjerne få lov til å presentere følgende tilbud som hjelp i oppstarten:

  1. Kommunen og Buskerud Fylkeskommune bekoster oppsetting av elektronisk automatbom innom Trytetjern (dit hvor det er ført frem strøm)
     
  2. Kommunen gir et engangstilskudd på kr 200 000.- til disposisjon for det nye vegstyret i oppstarten
     
  3. Kommunen vil vurdere et ytterligere engangstilskudd etter tre års erfaring med drift av vegen som privat veg.

Forutsetningene for tilbudet er selvsagt at vegen med bom skal holdes åpen for allmenn ferdsel som før.

Nes kommune er villig til å påta seg kostnadene ved utsending av innkalling til en konstituerende generalforsamling.

Kommunen ber om tilbakemelding på dette tilbud når konstituerende generalforsamling er avholdt.

Treg saksbehandling

Veien er ikke overført til grunneierne ennå. I mai ble det varslet at det skulle holdes et møte med berørte parter, men innkalling er ennå ikke sendt ut til alle. I følge varaordfører Asbjørn Lein (Høyre) ble 100 brev sendt ut sist fredag. Det jobbes videre med å få brevet ut til alle hytteeierne. – Kommunen beklager at det har tatt så lang tid å sende ut denne innkallinga! sier varaordføreren.

At berørte parter har måttet holde seg orientert gjennom oppslag i Hallingdølen, har ikke bedret samarbeidsklimaet, får vi opplyst fra en annen kilde.

Nye personer må inn i saken!
– Saken kunne nok ha vært behandlet på en annen måte helt fra starten og underveis - både politisk og administrativt. Det kommer sjelden noe godt ut av at kommunen havner i sak med egne innbyggere.

Kanskje forstod ikke politikerne den fulle konsekvensen av vedtakene vi gjorde. Jeg har forståelse for reaksjonen til grunneierne som har ført saken i retten.

Gerd Eli Berge (Senterpartiet) i Nes

De har kjempet for det de trodde og mente var riktig, sier Gerd Eli Berge (Senterpartiet) til Hedalen.no.

– I stedet for å kritisere skulle vi heller ha takket for innsatsen, ta dommen – at kommuner har lov til å legge ned en kommunal veg – til etterretning og ta saken – det vil si Vassfarvegen – videre der vi nå er. Og det haster med å komme i gang. Alle aktuelle parter må snakke sammen skal vi få dette til. Og jeg tror det er viktig at det kommer nye personer inn for å få til dialog. Også valdrisene må på banen, både kommunale og private instanser, for dette er ikke bare en nesningsveg.

Det har hele tiden vært meningen at vegen skulle forbli åpen for allmennheten som bomveg, og da er elektronisk bom den beste løsningen. Berge viser til at kommunen var nødt til å tenke innsparinger, og kommuner har ikke anledning til å drive bomveger. Dette var bakgrunnen for at Nes kommune ville tilbakeføre Vassfarvegen til grunneierne. Grunneierstatus har kommunen selv i denne saken. – Nå må vi også se på erfaringer som er gjort med bomvegen fra Herad til Bagn, avslutter Berge.

Varaordfører Kåre Helland - Sør-Aurdal
 
Vassfarvegen må fremdeles være åpen for allmennheten, sier varaordfører Kåre Helland (Senterpartiet) i Sør-Aurdal. Han har engasjert seg i denne saken både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.  – Fra vår side må vi kunne gi støtte til opprusting av den private vegen fra Teinevassåsen til fylkesdelet. Det vil være et viktig bidrag for å få økonomi i hele vegestrekningen Hedalen-Nesbyen.
Helland tar til orde for et møte med berørte parter på Hallingsida og Valdressida. Dette må til for å finne en best mulig løsning på vegsaken.


Varaordfører i Sør-Aurdal - Kåre Helland

Hva som bør skje når det gjelder bomløsning på Hedalssida, vil han ikke ta stilling til nå. Først må en ha dialog med grunneierne.

Relaterte saker: