Sist oppdatert: 06.07.2007 08:54

Flom i Hedalen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: KATARINA SKOGSTAD, KJELL IVAR VESTROM, RUNE STENSLETTE, ANITA TALA, BJARNE BERG OG ARNE HEIMESTØL
 
  Det har vært store nedbørsmengder i Hedalen de siste dagene, spesielt i fjellet. På Søbekkseter ble det målt 69 millimeter på 24 timer, og én av disse timene kom det hele 4 mm. Meteorologene pleier å varsle til dels store nedbørsmengder når det er ventet 20 mm eller mer på et døgn.  Etter det vi kjenner til, har Hedalen ikke vært rammet av store naturskader.

Vidalen

Røret som skulle lede en bekk gjennom en vei ca. 1 km nord for Vidalsbrua, ble for lite. Dette resulterte i at bekken tok med seg veien i en bredde av 3-4 meter. Her vil veien bli reparert fredag. Det setter nok hyttegjester som nå ikke kommer seg ut med bil, pris på.


Ved Storrustebrua


– Vidalsvegen er stengt, men vi regner med å få reparert skadene i løpet av helgen, slik at det fortsatt går an å kjøre gjennom, forteller Bjarne Berg.  –  Det er brudd ved Gamlebråten,  og det er en større skade like ved Fellessetra. Ellers er vegen bra.
 


Middagsbekken har tatt Vidalsvegen ved Gamlebråten

På Storrustemoen har vi målestasjon for Begnavassdragets Regulering og sender rapport dit hver uke.  Siden tirsdag, da det begynte å regne, har det kommet 116,7 mm.  Siden St. Hans har det kommet 237,9 mm.
 

Engene

Onsdag kveld gikk Urula over sine bredder 300 meter nord for den midterste brua på Engene. En potetåker ble delvis oversvømt, men her kunne vi ikke se større skader. Nå er elva regulert i dette området, og en har tydeligvis gjort jobben så godt at elva sjelden finner veien inn på jordene.

Vassfaret

I Vassfaret er både elver og vann uvanlig store for årstiden. Enkelte båthus står delvis under vann.


Anders redder i land damluker som har reist med flommen i Vassfaret
Rester av en dampillar må også reddes i land i Vassfaret

Veier

– Mitt inntrykk er at bøndene er svært opptatt av å ta vare på skogsbilveiene sine, sier Knut Digene. – Dette gjøres blant annet ved å sørge for at de er høyest i midtre del av veibanen slik at vannet skal renne ut i grøftene. Det er ille å la slike nedbørsmengder vi har hatt de siste dagene, renne i hjulspor. Min erfaring er at det ikke skal så mange minuttene til med bekker etter veiene før det kan koste mange tusenlapper i reparasjoner.

Bading

Saga pleier å være et yndet utfartssted om sommeren. Det anbefales å ikke legge badeturen hit med det første. Elva er altfor stor og fosseduren for kraftig til at en kan finne roen her. Kanskje kan vi heller anbefale en dukkert i en av de nye puttene på Engene? ;-)