Sist oppdatert: 08.06.2007 07:12

Stiftelsesmøte for Hedalen Markedsforum

TOR INGAR NORDBY
 

Torsdag 21. juni kl. 19.00 blir det stiftelsesmøte for Hedalen Markedsforum på Ildjarntunet. Nå er forslag til vedtekter på plass, og vi tror markedsforumet kan bli viktig av følgende grunner:

 1. At bedrifter og virksomheter i bygda kan stå samlet i markedsføring av varer, tjenester og området Hedalen

 2. Ved å samles kan vi legge mer press på samarbeidsorganer som Valdres Destinasjon, Valdres Næringsforum etc. for mer fokus på Hedalen.

 3. Det er lettere å få bevilget offentlige midler til konkrete oppegående samarbeidsprosjekter.

 4. Næringslivet i Hedalen trenger et markedsrettet forum i bygda hvor man kan komme sammen for å diskutere og samarbeide om konkrete prosjekter.

 5. For samarbeidsprosjekter er det en fordel å kunne jobbe ut i fra en virksomhet (andelslag) med postadresse og kontonummer.

 6. Deltagende bedrifter i forumet vil få bedre kontakt og samarbeidsmiljø, noe som også kan gi synergieffekter over tid


Agenda for stiftelsesmøte

 1. Orientering om arbeidet siden siste møte

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrive protokollen

 4. Godkjenning av vedtekter

 5. Fastsettelse av årskontingent og anbefaling av kommende års budsjett

Pause

 1. Tegning av andeler.

 2. Valg av leder

 3. Valg av ytterligere styremedlem(mer) og varamedlem(mer)

 4. Valg av valgkomite, 2 personer

 5. Andre innkomne saker

 6. Eventuelt

Vi har får følgende som har sagt seg villig til å stille til styre:

Kristoffer Landsen
Marit Stensrud Berg
Tor Ingar Nordby
Nils Ivar Grøv

Referansegruppe

Lasse Høiås
Ole Jørgen Liodden
Oddvar Lund
Kundan Rogstad
Gunnar Fossholt
Hermann Grøv

Vedtekter

Hvis noen har innsigelser til forslag til vedtekter, så send disse til Tor Ingar Nordby innen 18/06.07 .
E-postadresse: tor-ingar.nordby@gjensidige.no.