Sist oppdatert: 02.06.2007 07:57

Hedalen vannverk

ARNE HEIMESTØL
 
  I følge Oppland Arbeiderblad har Hedalen vannverk havnet på Matilsynets verstingliste. Albert Sijtsema i Sør-Aurdal kommune mener avisoverskriften er misvisende.

– Det finnes ikke parasitter, tarmbakterier eller kimtall over 100 i drikkevannet i Sør-Aurdal. I så måte er det bedre her enn i Oslo eller Bergen, da vårt utgangspunkt er grunnvann og ikke overflatevann (bortsett fra Bagn vannverk).

Hedalen vannverk har havnet på verstinglista på grunn av den manglende hygieniske barrière nr. 2. Reinli og Tollefsrud mangler også nr. 2, men på grunn av at Mattilsynet ikke har vært på befaring her, står de ikke på noen liste.

Kommunen planla et UV-anlegg i 2007 (for å imøtekomme barrière nr. 2), men på grunn av krav om leveringssikkerhet, beliggenheten av eksisterende brønner m.m. satses det heller på nye brønner og et høydebasseng.
Boring av nye brønner blir påbegynt i denne eller neste uke, opplyser Sijtsema og han er glad for godt samarbeid med grunneier Nils Sætrang.

  • Les Mattilsynets rapport her.
  • Her finner du notat Sijtsema har skrevet til ordfører og rådmann.