Sist oppdatert: 18.06.2007 06:48

Trosopplæringsprosjektet

ARNE HEIMESTØL
 
 

Lene Grimsrud fra Begnadalen har vært leder for trosopplæringsprosjektet i Hedalen menighet i ett og et halvt år. Etter eget ønske slutter hun i jobben 1. juli. I forbindelse med kirkekaffen søndag 17. juni takket menighetsrådsleder Eldor Bråthen prosjektlederen for innsatsen.

 

27. mai 2003 vedtok Stortinget trosopplæringsreformen. Målet med den er at alle menigheter skal få tilbud om opplæring til alle døpte mellom 0 og 18 år, og hensikten er at en skal få kjennskap til kristen tro og hjelp til livstolkning. Reformen startet med en femårig forsøks- og utviklingsfase.
 

Hedalen menighet  fikk grønt lys for å starte forsøksprosjekt med trosopplæring på vårparten 2004. 99 menigheter var valgt ut blant 634 som hadde utarbeidet prosjektbeskrivelser og søkt om støtte.

 

Det tok tid å få tilsatt prosjektleder, men 1. oktober 2005 begynte Lene Grimsrud i 10 % stilling. Fra 1. januar 2006 ble stillingen utvidet til 60 %.
 

På Kirken.no er det opprettet en egen nettside for trosopplæringsprosjektet i Hedalen. Les mer her.

 

Slutter, men blir i kommunen

 

– Det har vært veldig givende å arbeide med det som er det aller viktigste i livet, sier Lene. – Samtidig har det vært krevende fordi trosopplæringsprosjektet har vært nybrottsarbeid.

 

Lene Grimsrud har fått jobb som ingeniør i Sør-Aurdal kommune. Hun kommer til å bo i Begnadalen og regner med å gå inn i det frivillige menighetsarbeidet. – Jeg håper på godt samarbeid mellom menighetene i Hedalen og Begnadalen, avslutter Lene.