Sist oppdatert: 20.06.2007 07:59

Nytt fra Bautahaugen

TEKST: ELLING FEKJÆR
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 
  Bautahaugen Samlinger (BS) er blitt en del av Valdresmusea AS som består av Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger. Bergsrud er dessverre ikke med. Mandag hadde vi befaring av den nytilsatte direktøren Torveig Dahl og museumshåndverkeren Neroert Mollenhauer. Målet med befaringen var å vurdere husenes tilstand, hva som er nødvendig å gjøre i forhold til vedlikehold/utbedringer.

Begge ble svært begeistret for Bautahaugen, anleggene der og det flotte kulturlandskapet. De vil nå lage en tilstandsrapport med prioriteringer over hva som skal gjøres. Selv om husene  stort sett er i bra stand, er det mye som her bør gjøres. Som direktøren sa: "Penger er det lite av, men vi må et sted begynne".

Befaringen begynte ved den meget gamle og særdeles verdifulle badsstua som Brunbakke og Bergsrud (står på Brunbakke sin grunn) gav til Bautahaugen på 1960- tallet. Denne er meget sjelden - i særdeleshet den originale ovnen - og anlegget har fått benevnelsen "av nasjonal verdi".

Vi befarte også Museumshuset som er fullisolert og kan brukes om vinteren. Dette er viktig for å kunne arbeide med museumsarbeide på Bautahaugen vinterhalvåret.

I underetasjen er her brannsikkert rom (magasin). Her har nå Opplandsarkivet underavdeling. Det vil si at daglig leder av Opplandsarkivet, Jahn Børe Jahnsen har katalogisert alle gamle papirer/ bøker etc (ikke minst den store samlingen etter bygdehistorikeren Jørgen Bergsrud) og andre innleverte papirer / protokoller fra enkeltpersoner og lag og foreninger. Alt dette er nå trygt oppbevart for framtida. Til høsten vil en komme med mer informasjon om alt dette og hvilke muligheter som ligger i denne del av Opplandsarkivet.

Både Dahl og Mollenhauer gav uttrykk for at Bautahaugen med alle hus, anlegg og mye verdifullt inventar er en stor og flott samling som kan gi store muligheter for formidling om fortida vår og være arena for ulike kulturarrangement.