Sist oppdatert: 23.06.2007 05:31

Hedalen markedsforum etablert

ARNE HEIMESTØL
 
 

Torsdag 21.6. var det møte på Ildjarntunet. Tolv bedrifter gikk på sammen om å stifte Hedalen Markedsforum BA. Utkast til vedtekter gikk gjennom med få endringer. Bedrifter som skal delta i markedsforumet, må tegne seg for hver sin andel på 1000 kroner.

 

For enkeltmannsforetak og foreninger er årskontingenten satt til 1000 kroner. Samme kontingent gjelder for bedrifter med omsetning på inntil en million kroner. Bedrifter med omsetning på mellom 1 og 5 millioner betaler 2000 kroner, og de som omsetter for mer enn dette, går inn med 4000 kroner per år.

 

Følgende styre ble valgt:
 

Leder: Tor Ingar Nordby
Styremedlem Kristoffer Landsen
Styremedlem: Marit Berg Stensrud
Styremedlem: Nils Ivar Grøv
Varamedlem: Angjerd Aspholt

 

Hedalen Markedsforum vil nå bli registrert i Brønnøysundregistrene, og en vil skaffe bankforbindelse. Styret vil prioritere arbeidet med å få med flere medlemmer. Handlingsplan regner en med vil være på plass i august.

 

Andre saker som styret ble anmodet å arbeide med i startfasen:

  • Logo som kan brukes av alle medlemmer i Hedalen Markedsforum.

  • Enkel informasjonsbrosjyre om Hedalen.

  • Nettside som kan fortelle om Hedalen. Følgende domener er reservert: www.hedalen.info og www.vassfaret.info

  • Messebesøk

Bedrifter oppfordres til å melde sin interesse for deltagelse i Hedalen Markedsforum.