Sist oppdatert: 23.06.2007 05:32

500 000 ekstra til skolene

ARNE HEIMESTØL
 
  Etter lang debatt bevilget kommunestyret sist torsdag 500 000 kroner ekstra til skolene i Sør-Aurdal. Pengene kan brukes til inventar, utstyr og læremidler, og de fordeles etter elevtall ved skolene.

Kommuneregnskapet for 2006 viste overskudd. Dermed hadde en ekstramidler en kunne disponere. Også i 2005 ble skolene tilgodesett med ekstramidler. Den gang ble det bevilget 950 000 kroner til IKT-satsing.